Arkitekto plaza Eibarko Udalean

Deialdia egiten duena:
Eibarko Udala
Baldintzak:

*  Honako titulu hauek edukitzea edo tituluok lortzeko eskubideak ordainduta edukitzea:

— Arkitektoa.

— Gradua arkitekturan.

— Gradua Arkitektura Ikasketetan.

— Gradua Arkitekturaren Oinarrietan.

— Gradua Arkitekturaren eta Hirigintzaren Oinarrietan.

*  Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko C2 hizkuntza-eskakizuna egiaztatuta izatea (HABE 4. maila, HE 4).   

Edukia:

Deialdi honen xedea da arkitekto plaza bat lehiaketa-oposizio libreko prozeduraren bidez betetzea.

Epea:

2020/01/22

Kontaktua:

PEGORA

Untzaga Plaza, 1

20600 Eibar (Gipuzkoa)

Eremua:

Euskadi

Gipuzkoa

Eibar

Iturria:
2019-12-04ko 232. Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala; 2019-12-20ko 305. EAO.
Irudiak: