Aplikazioan arazoren bat gertatu da.

2 urratsetatik 1.a>>> Eskabidearen kontsulta

Aplikazioa ez dago jardunean edo bide okerretik sartzen saiatzen ari zara, aplikazioa berriro hasi behar duzu

 
Ha ocurrido un problema en la aplicacion.

Paso 1 de 2>>> Consulta de Estado
La aplicación no esta activa o esta intentado acceder de forma incorrecta, debe reiniciar la aplicación.