Enpleguari buruzko alertak

Aurkitu hemen enpleguari buruzko deialdi nagusiak.

Informazio sistemen 2 teknikari Alokabide sozietate publikoan

Deialdia egiten duena:
Alokabide
Baldintzak:

a. Titulazioa: Eskatzen den gutxieneko titulazioa unibertsitate-titulazioa da (diplomatura edo gradua):
- Informatikako ingeniaritza
- Fisika

- Matematika

- Telekomunikazioetako Ingeniaritza
- Aurrekoen baliokidea edo handiagoa den titulazioa

Titulazioa atzerrian eskuratu duten izangaiek egiaztatu beharko badutela baliozkotze-agiria edo, hala badagokio, homologazioaren ziurtagiria.
Azken baldintza hori ez zaie aplikatuko araututako lanbideen eremuko lanbide-kualifikazioa Europar Batasuneko Zuzenbideko xedapenekin bat aitortua dutenei. Izangaien betebeharra da aitorpen hori egiaztatzea.

b. Azterketa- eta/edo analisi- eta programazio arloetan eskainitako antzeko lanpostuetan gutxienez 2 urteko esperientzia izatea. 1, 2 eta 3 kotizazio-taldeak . Edonola ere, esperientzia kontuan hartu ahal izateko, hala justifikatzen duen eginkizunen edo zereginen egiaztagiri bat aurkeztu beharko da.

c. B2 euskara-maila izatea ahoz nahiz idatziz; maila horri dagokion tituluarekin egiaztatu beharko du. Maila hori egiaztatzen duen titulazio ofizial aurkezten ez bada,
euskara-proba bat gaindituta egiaztatuko da.

d. B gidabaimena indarrean eta gidatzeko gaitasuna.

Edukia:

Gasteizko Alokabideren bulego nagusian (Gamarrako atea 1A) informazio-sistemen teknikariaren lanpostu bi, lan-kontratu mugagabe-finkodunak, betetzeko hautaketa-prozesua eta sozietateak dituen egoitza guztietarako lan-poltsa eratzea.

https://alokabide.convoca.online/

Epea:

2023/05/31

Kontaktua:

Alokabide

Gamarrako Atea 1A, behea
(El Boulevard eraikina)
01013 Vitoria-Gasteiz

alokabide@alokabide.eus

Eremua:

Euskadi

Iturria:
2023-05-11ko 88. EHAA.
Erlaziodun Loturak:
Eranskinak:
Irudiak: