GEBen datu-basera harpidetzeko datuak
GEBen datu-basera harpidetu nahi baduzu, gazte-politikekin lotutako argitalpenak, buletinak eta informazioa jasotzeko, bete ezazu formulario hau zure datuekin.
Sexua*:
Izena *:
1. abizena *: 2. abizena:
Erakundea *:
Jardun-esparrua I*:
Jardun-esparrua II *:
Lanbidea:
Funtzionarioa *: Bai:  Ez: 
Helbide-mota *:
Helbidea *:
Posta-kodea *:
Probintzia *:
Udalerria *:
Telefonoa I *:
Helbide elektronikoa *:
Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere, honako helbidera idatziz: Eusko Jaurlaritzako LEHENDAKARITZA, Trantsizio Sozialaren eta 2030 Agendaren Idazkaritza Nagusia, Gazteria zuzendaritza. (Nafarroa kalea, 2 - 01007 Vitoria-Gazteiz).