Gaztedoc buletinaGazteen Euskal Behatokiaren sare sozialak

  Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Febrero 2018ko otsaila  
 

Azken berriak | Novedades

 

Ikastaroa; Drogei buruz hitz egiten dugunean, zertaz ari gara? Gazteekin erabilgarriak izan daitezkeen lan tresnak

'Drogei buruz hitz egiten dugunean, zertaz ari gara?' ikastaroan izena emateko epea zabalik

Ikastaroa Donostian, martxoaren 12an, 19an eta 22an egingo dugu, euskaraz. Izena emateko epea otsailaren 19tik 28ra arte izango da.

Abierto el plazo de inscripción para el curso: '¿De qué estamos hablando cuando hablamos de drogas?'

El curso será en Donostia, en euskera, los días 12, 19 y 22 de marzo. El plazo de inscripción es del 19 al 28 de febrero.

 

Eusko Jaurlaritzaren IV. Gazte Plana 2020

Eusko Jaurlaritzaren IV. Gazte Plana 2020

Dokumentuak enplegua, etxebizitza, hezkuntza eta osasuna identifikatzen ditu gure gazteen bizitza osasungarria, emantzipatua eta autonomoa posible egiten duten arlo gisa. Laburpen exekutiboa.

IV Plan Joven del Gobierno Vasco 2020

El documento, básico en la realización de las políticas juveniles, identifica las áreas de empleo, vivienda, educación y salud como las que hacen posible una vida saludable, emancipada y autónoma de nuestra juventud. Resumen ejecutivo.

 

Laburrak | Breves

Ama-hizkuntza

16 eta 24 urte bitarteko gazteen % 33,1ek euskara dute ama-hizkuntza.

El 33,1 % de la juventud vasca de 16 a 24 años tiene como lengua materna el euskera.

Harreman sentimental edota sexualei emandako garrantzia eta poztasuna

Euskadiko hamar gaztetik zortzi pozik daude beren harreman sentimental edota sexualekin.

Ocho de cada diez jóvenes de Euskadi se muestran satisfechos con sus relaciones sentimentales y/o sexuales.

 

Aurrera begira 2017

 

Euskadiko gazteen aurreikuspenak nabarmen hobetu dira azken urteotan. Hemen duzu Aurrera Begira 2017 ikerketa ikusgai.  

Las expectativas de la juventud vasca han mejorado de forma notable en los últimos años. Enlace a la publicación Aurrera Begira 2017.    

 

Irakurketa gida: sexting

'Sexting-a gazte eta nerabezaroan', GEBren Dokumentazio Zentroko irakurketa gida.

'Sexting en la juventud y la adolescencia', guía de lectura del Centro de Documentación del OVJ.

 

Euskadiko gazteen artean pixka bat  jaitsi da seme-alabak izateko nahia.

Desciende ligeramente el deseo de tener hijos o hijas por parte de la juventud de Euskadi.

 
 

azken dokumentuak. eta aldizkarien aurkibideak

Gure dokumentazio zentroan bildutako azken dokumentuak. eta aldizkarien aurkibideak. Interesgarritzat jotzen duzun edozein artikulu eskatu ahal duzu: geb-liburutegia@euskadi.eus helbidean.

Selección de los últimos documentos recopilados en nuestro centro de documentación junto con el índice de las revistas. Puedes solicitar cualquier artículo que te interese en: geb-liburutegia@euskadi.eus.

 

gaztedoc buletina

Gure buletina jaso nahi duzu? Harpidetu!

¿Quiéres recibir nuestro boletín?  Suscríbete!

 Estatistikak
Argitalpenak
Zure iritzia
Dokumentazio zentroa
Formazioa
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
Gazteen Euskal Behatokiaren logoa
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010 (Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@euskadi.eus.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@euskadi.eus

 

 

Azken eguneratzea: 2018/02/21