Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Abril 2014ko apirila  
 

Azken berriak | Novedades

 

 

Ikerketa: 'Gazte-enpresagintza Euskadin 2013'. Datuen aurrerapena

Gazteen Euskal Behatokiak egindako azterlana da 'Gazte-enpresagintza Euskadin 2013' (pdf, 2 Mb), bere helburu nagusiak bi dira: batetik, Euskadiko gazteek ekiteko eta norberaren kontura lan egiteko duten prestutasun orokorra ezagutzea eta, bestetik, zenbat gazte ekintzaile dagoen jakitea eta beraien ezaugarriak zehaztea. Irakurri berria.

Investigación: 'Emprendimiento Juvenil en Euskadi 2013'. Avance de datos

'Emprendimiento Juvenil en Euskadi 2013' (pdf, 2 Mb) es una investigación realizada por el Observatorio Vasco de la Juventud, que trata de describir la actitud hacia el emprendimiento de la población vasca de 20 a 34 años y de cuantificar y caracterizar la experiencia emprendedora de ese grupo de edad.  Lee la noticia.

 
 

 

Ikastaroa: 'Drogak kontsumitzen dituzten nerabeekin eta gazteekin esku hartzen’ . Izena emateko epea zabalik!

Maiatzaren 8an, 15ean eta 22an, GEBren Bilboko egoitzan emango da, gaztelaniaz. Izena emateko epea apirilaren 25ean bukatuko da. Informazio gehiago

Curso: 'Intervención con adolescentes y jóvenes consumidores de drogas'. ¡Abierto el plazo de inscripción!

El curso se celebrará en castellano los días 8, 15 y 22 de mayo en los locales del OVJ en Bilbao. El plazo de inscripción finalizará el 25 de abril. Más información

 
 

Laburrak | Breves

 

 

Elkarrizketa Lorena Fernández Álvarezekin Deustuko Unibertsitateko Nortasun Digitaleko zuzendariarekin. 'Nola arnasten dute gure gazteek Interneten?' ikastaroa emateaz arduratu dena. Ikastaroan interesa baduzu kontsultatu bertan emandako materiala

Entrevista a Lorena Fernández Álvarez Directora de Identidad Digital de la Universidad de Deusto y encargada del curso '¿Cómo crea y gestiona la juventud su identidad digital?’. Puedes consultar el material que se ha dado en el curso.   

 
 

Ciberbullyig-aren inguruko irakurketa gida berria: aldizkariak, monografiak, tesiak, masterrak, baliabide elektronikoak. 

Nueva guía de lectura sobre ciberbullying: artículos de revistas, monografías, tesis y trabajos de master y recursos electrónicos. 

 
   

Gazteen heren batek soilik (% 35ek) uste du gazteriaren egoerak hobera egingo duela datozen bost urteetan. Datuok eta informazio gehiago  ‘Aurrera begira 2013. Gazteen aurreikuspenei buruzko adierazleak izeneko txostenean laburbilduta aurki ditzakezue. 

Sólo un tercio de la juventud (35 %) cree que la situación de la gente joven mejorará en el plazo de cinco años. Estos  y otros datos más podrás encontrar en el informe 'Aurrera begira 2013. Indicadores de expectativas juveniles'

 
 

Izena ematea 2014 'Auzolandegiak' programan. Izena emateko epea irekita egongo da apirilaren 7tik 11ra (biak barne).

Inscripción en el programa de Campos de trabajo 'Auzolandegiak'. El plazo de inscripción estará abierto del 7 al 11 de abril (ambos inclusive).

 
 
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Kultura Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@ej-gv.es.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Cultura, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@ej-gv.es

 

 

Fecha de la última modificación: 02/04/2014