Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Junio 2014ko ekaina  
 

Azken berriak | Novedades

 

Argitalpena: 'Europa helmuga gida 2014'

Gazteen Euskal Behatokiak bere mugikortasun-gida eguneratu du: 'Europa Helmuga gida 2014', Europan barrena ikasteko, lan egiteko edota bidaiatzeko irtenbideak eta informazio pratikoa eskaintzen ditu.

Publicación: 'Guía Destino Europa 2014'

El 'Observatorio Vasco de la Juventud actualiza su 'Guía destino Europa 2014' que ofrece soluciones e información práctica para estudiar, trabajar o, simplemente, viajar por Europa.

 
 

Argitalpena: 'Euskadiko gazteak 2012'

Ikerketa hau lau urtean behin egiten du Gazteen Euskal Behatokiak. Horretarako  15 eta 29 urte bitarteko 1500 gazte elkarrizketatu dira beraien etxeetan. Txostenean hainbat gairi buruz gazteek emandako iritziak eta jarrerak jaso dira.  

Publicación: 'Juventud vasca 2012'

Este estudio, realizado cada cuatro años por el Observatorio Vasco de la Juventud, se basa en una encuesta domiciliaria realizada a 1.500 jóvenes de 15 a 29 años y recoge las opiniones y actitudes de las personas jóvenes en un amplio número de cuestiones.  

 
 

Laburrak | Breves

 

 

Elkarrizketa Janire Gazopo, nerabeen eta drogen arloko hezitzaile espezializatuari.
Etorkintza fundazioko gizarte-hezitzailea da Janire, eta ibilbide luzea du kale-heziketan, drogak kontsumitzen dituzten gazteekin.   

Entrevista a Janire Gazopo, educadora especializada en adolescentes y drogas.
Janire es educadora social en la Fundación Etorkintza y cuenta con una amplia trayectoria en el trabajo de calle con jóvenes que consumen drogas.   

 
 

Eusko Jaurlaritzaren III. Gazte Plana 2014-2016: Proposamena.
Egin zure ekarpena zirriborroari helbide elektroniko honetara joz: gazteplana@ej-gv.es

Propuesta de III Plan Joven del Gobierno Vasco 2014-2016.
Realiza tu aportación al borrador en el siguiente buzón: gazteplana@ej-gv.es

 
   

'Nola kudeatzen dute gazteek nortasun digitala?' ikastaroaren bigarren edizioa gauzatuko da Bilbon irailaren 22an eta 30ean eta urriaren 7an. Izena emateko epea irailaren 1etik 15era izango da. 

La segunda edición del curso '¿Cómo crea y gestiona la juventud su identidad digital?' se celebrará en Bilbao los días 22 y 30 de septiembre y 7 de octubre. La inscripción se realizará del 1 al 15 de septiembre.

 
 

Hainbat  udako ikastaro aukeratu ditugu, zuentzat interesgarriak izan daitezkeelakoan. 
Horrez gain unibertsitate bakoitzak antolatzen dituen ikastaro guztiak kontsultatu ahal ditzakezue.

Cursos de verano que pueden ser de tu interés.
Además puedes consultar, en el epígrafe correspondiente a cada Universidad, todos los cursos que ésta organiza.

 
 
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Kultura Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@ej-gv.es.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Cultura, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@ej-gv.es

 

 

Fecha de la última modificación: 18/06/2014