Gazte.doc- Gazteen Euskal Behatokiaren buletinasare sozialak

  Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Agosto 2013ko abuztua  
 

Azken berriak | Novedades

 

 

Ikastaroa: 'Sexismoaren prebentzioa gizarte-sareetan' 

Ikastaroa Bilbon izango da, Gazteen Euskal Behatokiaren egoitzan, 2013ko urriaren 10ean eta 11n. Izena emateko epea irailaren 9tik 25era izango da. Informazio gehiago (pdf, 405 kb)  

Curso: 'Prevención del sexismo en las redes sociales'

El curso será en Bilbao, en la sede del OVJ los días 10 y 11 de octubre de 2013. El plazo de inscripción será del 9 al 25 de septiembre. Más información (pdf, 381 kb)

 
 

Laburrak | Breves

 

 

Enpresagintzarako baliabide praktikoak ikastaroa (pdf, 2,4 Mb) egingo dugu Bilbon, GEBren egoitzan azaroaren 6an eta 13an. Izena emateko epea: urriaren 8tik 22ra 

Recursos prácticos para emprender (pdf, 2,4 Mb). Curso  en la sede del OVJ Bilbao el 6 y 13 de noviembre de 2013. Plazo de inscripción: del 8 al 22 de octubre. 

 
 

dokumentazio zentroa

GEBen Dokumentazio Zentroko uztaila-abuztuko liburu berriak (pdf, 261 kb). Gogoratu maileguan eska ditzakezula.   

Centro de Documentación del OVJ, nuevos libros (pdf, 261 kb) adquiridos en julio-agosto. Recuerda que los puedes pedir en préstamo. 

 
 

 

Elkarrizketa Janire Gazoporekin, nerabeengan eta gazteengan eta drogetan espezializatutako hezitzailea. 

Entrevista a Janire Gazopo, educadora especializada en adolescentes y drogas. 

 
 

GEBk azken hilabeteotan egindako lanaren balantzea egiten du. 

El OVJ hace balance del trabajo realizado en los últimos meses.

 
 
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@ej-gv.es.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@ej-gv.es

 

 

Fecha de la última modificación: 13/08/2013