Gazte.doc - Gazteen Euskal Behatokiaren buletin elektronikoa - Observatorio Vasco de la Juventud

Argitalpen-data: 

  Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Diciembre 2020ko abendua  
 

Azken berriak | Últimas novedades

2021eko behin-behineko  prestakuntza-plana

2021eko behin-behineko  prestakuntza-plana

Urtarrilaren 14an ekingo diegu 2021eko prestakuntza-planaren jarduerei EMAIZEkoek emango duten ikastaroarekin. Aurten antolatutako ikastaroetan 229 profesionalek hartu dute parte. ESKERRIK ASKO DENOI!

Avance del plan de formación para el 2021

Iniciamos el 14 de enero las actividades enmarcadas en el Plan de formación 2021 con el curso que impartirá personal de EMAIZE. A lo largo del 2020 229 profesionales han participado en nuestros cursos. Eskerrik asko denoi!

Emantzipazioari buruzko txostena

Emantzipazioari buruzko txostena

'Gazteak, emantzipazioa eta etxebizitza-premia Euskadin, 2019'. Txosten hau egiteko Etxebizitza Beharrei buruzko Inkesta hartu da oinarri eta bertan 18 eta 34 urte bitarteko gazteen egoera aztertzen da, emantzipazioaren inguruan.

Informe sobre emancipación

'Juventud, emancipación y necesidad de vivienda en Euskadi, 2019'. Este informe ha sido elaborado a partir de los datos de la Encuesta de Necesidades de Vivienda y en él se analiza la situación de la juventud vasca de 18 a 34 años en relación a la emancipación.

Ikastaroa online: Europako gazteria-proiektuen diseinua eta kudeaketa

Ikastaroa: 'Zientzia eta teknologiarekin trasteatzen'

Ikastaroa Bilbon, Deustuko Unibertsitaean egingo dugu otsailaren 3an, 10ean eta 17an. Izena emateko epea urtarrilaren 11tik 21era. Irakasleak Deustuko Ingeniaritza Fakultateko jakintza-alor anitzeko taldea da: Deusto LearningLab. Kurtsoko irakasleen artikulua ikastaroaren inguruan.

Curso: 'Trasteando con ciencia y tecnología'

El curso será en Bilbao, en la Universidad de Deusto los días 3, 10 y 17 de febrero. El plazo para apuntarse se inicia el 11 de enero. El profesorado está compuesto de un  grupo multidisciplinar de la Facultad de Ingeniería: Deusto LearningLab.  Artículo del equipo de profesores sobre el curso.

 

Behatokiko dokumentazio zentroan 2020ean erositako hainbat liburu

Behatokiko dokumentazio zentroan 2020an erositako hainbat liburu

Behatokiko liburuak maileguan hartu daitezke Behatokian, eta maileguan eskatu daitezke Euskal Herriko liburutegietan. Esteka honetan datozen liburuak 2020an argitaratuak izan dira. Behatokian hainbat liburu dauzkagu, LIBURUBILA web gunean bilatu daitezkeenak.

Algunos de los libros adquiridos en el centro de documentación del Observatorio en 2020

Los libros del Observatorio se pueden tomar en préstamo en el Observatorio y se pueden pedir en préstamo en las bibliotecas del País Vasco. Los siguientes libros han sido publicados en 2020. En el Observatorio tenemos varios libros que se pueden buscar en la web LIBURUBILA.

 
 

Laburrak | Breves

COVID inguruan egindako bigarren inkesta #NolaDaramazu? Txostenaren emaitzak

COVID inguruan egindako bigarren inkesta #NolaDaramazu? txostenaren emaitzak.

Informe final de la segunda encuesta sobre la COVID: #ComoloLlevas? 

Irakasleei egindako elkarrizketak 2020an

GEBren 2020an egin diren aurrez aurreko ikastaroetako irakasleei egindako elkarrizketen bilduma.

Recopilación de las entrevistas realizadas a las y los profesores de los cursos presenciales que se han realizado en el OVJ en el 2020.

GEBren Dokumentazio Zentroan egindako  irakurketa gidak 2020an

GEBren Dokumentazio Zentroan egindako  irakurketa gidak 2020an. 

Guías de lectura hechas en el 2020 en el Centro de Documentación del OVJ.

 

Datu estatistikoen analisiak 2020ko urtean

Euskadiko gazteen iritzi eta jarreren bilduma: Gazteen Euskal Behatokiak egindako datu estatistikoen analisiak 2020ko urtean.

Recopilación de opiniones y actitudes de la juventud de Euskadi: análisis de datos estadísticos que ha realizado el OVJ en el 2020.

 

 

 

 

 

Dirulaguntzak.

2021.ean gazteria arloan egitarauak eta jarduerak garatzeko dirulaguntzak eta gazteen arteko mugikortasun eta elkartrukerako jarduerak garatzeko dirulaguntzak.

Subvenciones para el desarrollo en el año 2021 de programas y actividades en el ámbito de la juventud y actividades dirigidas a la movilidad o al intercambio juvenil

Euskadiko gazteak lankidetzan

Gazteen Euskal Behatokiak online egindako azken inkestan parte hartu dutenei eskainitako oparien zozketaren emaitza.

Resultado  del sorteo de los premios ofertados a todas las personas jóvenes que han tomado parte en la última encuesta online del OVJ.

Gabonak

Zorionak eta urte berri on! Gazteen Euskal Behatokiak urte berri zoriontsua opa dizue.

El Observatorio Vasco de la Juventud os desea un feliz año nuevo 2021.

 
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
Gazteen Euskal Behatokiaren logoa
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@euskadi.eus.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@euskadi.eus