Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Febrero 2016eko otsaila  
 

Azken berriak | Novedades

 

Ikerketa: 'Aurrera Begira, Gazteen Aurreikuspenei buruzko adierazleak 2015'

'Aurrera begira 2015' urtero burutzen dugun ikerketa da. Hamar adierazleren bidez, Euskadiko gazteek oraina nola antzematen duten jakitea eta, epe laburrean, beraien etorkizunerako aurreikuspenak zeintzuk diren ezagutzea da ikerketaren helburu nagusia. Adierazle horien artean daude, besteak beste: lana aurkitzea aurreikustea, derrigorrez emigratu beharra aurreikustea edo gazteen gaitasunekiko konfiantza indizea. Ikerketaren laburpena.

Investigación: 'Aurrera Begira. Indicadores de expectativas juveniles 2015'

'Aurrera begira 2015' es una investigación que realizamos anualmente. Mediante diez indicadores, el estudio pretende conocer cómo percibe la juventud vasca el presente y cuáles son sus expectativas de futuro en el corto plazo. Entre esos indicadores de expectativas se encuentran: la expectativa de empleo, la expectativa de emigración forzosa, o el índice de confianza en las capacidades de la juventud. Resumen de la investigación.

 
 

 

Ikastaroa: 'Adimen emozionala jardunean: gazteekin harreman hobea izateko tresnak'

Ikastaroaren bi edizio egingo ditugu, Bilbon, apirilaren 4an, 11n eta18an; Donostian, apirilaren 25ean eta maiatzaren 2an eta 9an. Izena emateko epea martxoaren 1etik 15eraInformazio gehiago.

Curso: 'Inteligencia emocional en acción: herramientas para una mejor relación con la juventud'

El curso tendrá dos ediciones: los días 4, 11 y 18 de abril en Bilbao y el 25 de abril, 2 y 9 de mayo en Donostia. El plazo de inscripción para ambos  será del 1 a 15 de marzo. Más información.

 
 

Laburrak | Breves

 

 

ORTZADAR enpresak kudeatzen dituen adikzioak prebenitzeko programen koordinatzailea den Estibaliz Ansotegiri egindako elkarrizketa

Entrevista a Estibaliz Ansotegi coordinadora de programas de prevención de adicciones de la empresa ORTZADAR.   

 
 

Drogei buruzko bibliografia: aldizkariak, monografiak, baliabide elektronikoak. Gure dokumentazio zentroko irakurketa gida berria. Zenbait material MAILEGUAN eskaintzen dugu!

Bibliografía sobre drogas: revistas, monografías, recursos electrónicos. Nueva guía de lectura de nuestro centro de documentación. Si te interesa algún material solicítalo en PRÉSTAMO!

 
 

 

'Etxebizitza-emantzipazioaren kostua Euskadin' izeneko txostenetik ateratako hainbat berri eta laburpen (pdf, 688 kb).

'El coste de la emancipación residencial en Euskadi'. Recopilación de análisis y resumenes (pdf, 785 kb) extraidos del informe.

 

Jarrai gaitzazu sare-sozialetanFacebook eta Twitterren.

¡Síguenos en las redes socialesFacebookTwitter.

 

Gure buletina jaso nahi duzu? Harpidetu!

¿Quiéres recibir nuestro boletín? Suscríbete!

 
 
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria eta Kirol Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@ej-gv.es.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud y Deportes utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@ej-gv.es

 

 

Fecha de la última modificación: 23/02/2016