Gazte.doc - Gazteen Euskal Behatokiaren buletin elektronikoa - Observatorio Vasco de la Juventud

Argitalpen-data: 

Gaztedoc buletinaren logoa
  Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Octubre 2020ko urria  
 

Azken berriak | Últimas novedades

Erotika 3.0: zibersexua, sexting-a eta intimitatea pornografia bihurtzea nerabezaroan ikastaroa

'Erotika 3.0: zibersexua, sexting-a eta intimitatea pornografia bihurtzea nerabezaroan' ikastaroan izena emateko epea zabalik

Ikastaroa Donostian egingo dugu, euskarazurriaren 22an, 29an eta azaroaren 5ean. Izena emateko epea urriaren 8tik 15era izango da. Aurrez-aurreko ikastaroa 12 lagunentzako lekua izanik

Abierto el plazo de inscripción para el curso 'Erotika 3.0: cuando en la pubertad el cibersexo, el sexting y la intimidad se transforma en pornografía'

El curso  será en Donostia, en euskera, los días 22, 29 de octubre y 5 de noviembre. El plazo de inscripción es del 8 al 15 de octubre. Curso presencial con un máximo de 12 personas.

Ane Ortiz Ballesteros

Elkarrizketa Ane Ortiz Ballesterosekin

‘Sinestea zaila bada ere, gazteek topaketa analogikoak lehenesten jarraitzen dute digitalaren aurretik’

Entrevista con Ane Ortiz Ballesteros

'Aunque nos cueste creerlo, la juventud sigue priorizando el encuentro analógico frente al digital'.

Maider García de Vicuña

Elkarrizketa Maider García de Vicuñarekin

'Sexuen Heziketak aukeretatik, auto-ezagutzatik, gaitasun pertsonaletatik eta pertsona sexudunen arteko harreman positiboetatik egiten du lan'

Entrevista con Maider García de Vicuña

'La educación de los sexos trabaja desde las oportunidades, desde el conocimiento propio, desde las capacidades personales y las relaciones positivas'.

 

Laburrak | Breves

Irakurketa gida: erotika 3.0

Irakurketa gida: Erotika 3.0, zibersexua, sexting-a eta intimitatea pornografia bihurtzea nerabezaroan.

Guía de lecturaErotika 3.0, cuando en la pubertad el cibersexo, el sexting y la intimidad se transforma en pornografía.

Irakurketa gida: sexu heziketa

Irakurketa gida: Sexu-heziketa, kalitatezko harremanen alde.

Guía de lecturaEducación Sexual, apostando por relaciones de calidad.

Dokumentazio zentroko azken liburuak

GEBren Dokumentazio Zentrora irailean iritsitako azken liburuak. Kontsultan edo maileguan har ditzakezue Behatoriaren Dokumentazio zentroan edo eskatu liburutegien arteko maileguan zuen liburutegian.

Relación de los últimos libros incorporados en septiembre al fondo del Centro de Documentación del OVJ. Podéis consultar y tomar en préstamo los libros en nuestro centro o solicitarlos en préstamo interbibliotecario desde vuestra biblioteca.

 

Dokumentazio zentroko iraileko dokumentuak online

Gazteen Euskal Behatokiko Dokumentazio Zentroan 2020ko irailean bildutako dokumentuak online.

Selección de documentos on line recopilados en el Centro de Documentación del OVJ en septiembre de 2020.

 

 

Udako artikulu nabarmenak

Euskadiko eta, oro har, Europako biztanleriaren batez besteko adina ez da batere gaztea.

La edad media de la población vasca, y de la europea en general, dista mucho de ser joven.

 

Udako artikulu nabarmenak

Espainiako autonomia erkidegoen artean, batxilergoan ingelesa irakaskuntza-hizkuntza gisa gehien erabiltzen duen bigarrena da Euskadi.

Euskadi es la segunda comunidad autónoma de España donde más se utiliza el inglés como lengua de enseñanza en bachillerato.

 

 

 

 

 
 
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
Gazteen Euskal Behatokiaren logoa

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@euskadi.eus.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@euskadi.eus