Zer da Astialdi Hezigarria?

Astialdi Hezigarria bizitzatik eta bizitzarako ikasteko gunea da, edozein etapatan, baita harreman positiboak ezartzeko, talde-proiektuak sortzeko, balioak esperimentatzeko, bizipen esanguratsuak biltzeko, gaitasunak eskuratzeko eta herritartasuna eraikitzeko ere.

Astialdi Hezigarriko espazioek hainbat forma dituzte: astialdiko taldeak, ludotekak, gazteguneak, jarduera-zentroak, udalekuak eta kanpamentuak, profil hori duten eskolaz kanpoko jarduerak, hiri-espazioak, campusak edo gazte-trukeak.

Astialdiko hezkuntza funtsezkoa da sozializatzeko, gizarteratzeko eta norberaren nortasuna eraikitzeko eta garatzeko, bizitzan zeharreko balioen arabera, haur eta nerabeen belaunaldi berrientzat.

Euskadiko astialdi-hezigarriko taldeak gizarte-ekimeneko erakundeak dira, batez ere borondatezkoak, komunitateetatik sortu eta haien zerbitzura jartzen direnak, haiekiko loturari eutsiz.

Zer da astialdi hezigarria?
Astialdiko taldeak

Astialdi Hezigarria sustatzeko 2030 Euskal Estrategia

Astialdi Sareak, Euskadiko Gazte Kontseiluak (EGK) eta Gazteria Zuzendaritzak osatzen dute Astialdi Hezigarriaren Koordinatzeko Mahaia, Astialdi Hezigarria sustatzeko 2030 Euskal Estrategiaren arduraduna.

Estrategia hori Gazteriaren Legean, martxoaren 10eko 2/2022 Legea, aisia hezitzailerako eskubidea aitortzetik eta bizitza osoan aisia hezitzailerako guneak eta denborak izatearen garrantzitik abiatzen da.

ASTIALDI HEZIGARRIA SUSTATZEKO

Horren bidez, honako helburu hauek lortu nahi dira:

 • Astialdi-hezigarriko erakunde eta sareen eta boluntariotzaren gizarte-ekarpena aitortzea.
 • Astialdiko hezkuntza indartzea, bereziki taldeetatik eta gazteria-sistematik.
 • Herrialdeko Astialdi-Hezigarriko proiektu bat sustatzea, tokiko komunitate hezitzaileen kopurua eta komunitate horietako eragile aktiboak handituz.
 • Horrekin guztiarekin, hezkuntza-aisiarako edo denbora librerako eskubidearen erabilera eraginkorra bultzatzea.
 • Begiraleak eta arduradunak gaitzea eta kalitatezko prestakuntza ematea.

Eta, horretarako, bi helburu estrategiko ditu epe labur eta ertainean: 

 • 2024ra begira: taldeak finkatzea, egokitzapen-prozesu pilotuak hastea eta sareen arteko eta sektore publikoarekiko laguntza-sistemak eta lankidetza indartzea.
 • urteari begira: astialdi-hezigarriko taldeen eskaintza Barakaldoko Adierazpenera egokitzea.

Euskadin aisialdiko hezkuntzaren mugimendua indartzeko eta, bereziki, hezkuntza-aisialdiko taldeak eta sareak indartzeko, 8 proiektu traktore ari dira bultzatzen, beren ekintza Barakaldoko Adierazpenarekin lerrokatzen aurrera egin ahal izan dezaten: 

 1. Taldeen eta sareen programazioa eta ebaluazioa Adierazpenarekin lerrokatzea.
 2. Lehen mailako sareetatik taldeei laguntzeko sistema diseinatzea eta hedatzea.
 3. Sareen arteko lankidetza eta baterako lana areagotzea.
 4. Aisia hezitzailearen eskaintza gazteria-sistemarekin artikulatzea, 2/2022 Legearen hedapenaren jarraipena egitea.
 5. Ikerketa bat, baterako kanpaina bat eta aldizkako komunikazio-ekintzak egitea.
 6. Sustapen-ekintza eta lankidetza publiko soziala Barakaldoko Estrategiarekin eta Adierazpenarekin lerrokatzea.
 7. Komunitatea indartzeko programa bat diseinatzea eta garatzea.
 8. Astialdi Hezigarria eta Elkarrizketa Zibila Koordinatzeko Mahaia indartzea.
Astialdi Hezigarria sustatzeko 2030 Euskal Estrategia