Aisialdirako heziketa. Maiz egiten diren galderak (FAQ delakoak)

Aisialdiko jarduerei buruzko araudia

170/1985 Dekretua, ekainaren 25ekoa (95-06-29 EHAA), neska-mutikoen eta gazteen kanpamenduen, kolonien, koloni irekien, lan-kanpaketen eta ibilandietako kanpaketen jaurpidea araupetuz.

Prestakuntza-mailei buruzko araudia

18/2023 Dekretua, otsailaren 7koa (2023-02-17 EHAA), lehendakariarena, zeinaren bidez bigarrenez aldatzen baita, batetik, Haur eta gazteen aisialdirako hezitzaileak trebatzeko eskolak eta, bestetik, haur eta gazteen aisialdi-jardueretarako begirale eta zuzendariak trebatzeko ikastaroak izendapen ofizialez onartzeko eta bertan parte hartzeko modua arautzen dituen Dekretua.

Aisialdiko begirale eta Aisialdiko zuzendari: Agindua, 2016ko urriaren 27koa, (2016-11-17 EHAA), Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, haur eta gazteen aisialdirako hezitzaileak prestatzeko eskolak eta haur eta gazteen aisialdi jardueretarako begirale eta zuzendariak prestatzeko ikastaroak izendapen ofizialez onartzeko eta bertan parte hartzeko modua arautu zuen Dekretuaren I. eta II. eranskinak eguneratzekoa.

Gizarte eta kultura dinamizatzaile: Agindua, 1998ko ekainaren 12koa (1988-06-29 EHAA), dinamizatzaile soziokulturalen gaikuntzarako gutxienezko egitarauak ezartzen dituena.

Prestakuntza-eskolei buruzko araudia

Aisialdirako hezitzaileen eskolak: 419/1994 Dekretua, azaroaren 2koa (94-11-16 EHAA), batetik, Haur eta Gazteen Aisialdirako Hezitzaileak Trebatzeko Eskolak eta, bestetik, Haur eta Gazteen Aisialdi Ihardueretarako Begirale eta Zuzendariak Trebatzeko Ikastaroak izendapen ofizialez onartzeko eta bertan parte hartzeko modua arautzen duena.

Gizarte eta kultura Sustatzaileen Eskolak: 47/88 Dekretua, martxoaren 1ekoa (1988-03-16 EHAA), martxoaren 1ekoa, Gizarte eta Kulturarako Zuzpertze-Eskolen onarpena arautzen duena.