Aisialdiko jardueren komunikazioa

Haurrentzako eta gazteentzako hezkuntza-aisialdiko jarduerak arautzen dituzte ekainaren 25eko 170/1985 Dekretuaren (1985eko ekainaren 29ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 134. zk.) eta Gazteen 2/2022 Legeak (2022ko martxoaren 25eko EHAA, 61. zk.). Gainera, jardueren garapenean araudi eta neurri orokorrak errespetatu beharko dira.

Erakunde antolatzaileek jarduera egiten den lurraldeari dagokion Foru Aldundian aurkeztu beharko dute jarduerari buruzko aurretiazko jakinarazpena:

Jarduera lurralde bat baino gehiagotan egingo bada, orduan aurretiazko jakinarazpena Eusko Jaurlaritzako Gazteria Zuzendaritzan aurkeztu beharko da, gazteria-europa@euskadi.eus posta elektronikoaren bidez.

Aurretiazko jakinarazpena dokumentazio honekin batera aurkeztu beharko da:

  • Jardueraren Aurretiazko Jakinarazpenaren Eredua
  • Ostatu hartzeko erabiliko den lursailaren, instalazioaren edo eraikinaren jabearen edo administratzailearen baimena.
    • Horretaz gain, lursaila erabiliz gero, udalaren edo administrazio-batzarraren aldeko txostena jardueraren kokapenaren baldintzei buruz eta lursailaren plano grafikoa kokapenaren ezaugarriak eta bertara heltzeko modua jasota dituena.
    • Ibilaldirik egotekotan, zerrenda bat erantsi behar izango da ostatu-gauetako bakoitzerako datu hauekin: ostatu-gauetako bakoitzeko data, instalazio edo lursailaren izena, helbidea, herria, probintzia (lursaila erabiliz gero, udalaren txostena erantsi), jabea (erantsi baimena, erabiltze-kontratuaren kopia, erreserba edo kasu bakoitzean dagoena).
  • Dekretuaren 2. artikuluan adierazten diren zuzendari eta begirale titulu edo diplomen kopia.

Gainera, jardueraren arduradunak honako agiri hauek eduki beharko ditu: jardueran parte hartuko duten pertsona guztien Gizarte Segurantzaren bidaietarako osasun-txartelak edo antzekoak, Erantzukizun Zibileko Aseguruaren poliza, indarrean, eta adingabekoen gurasoen baimen idatziak.