Gazte.doc - Gazteen Euskal Behatokiaren buletin elektronikoa - Observatorio Vasco de la Juventud

Argitalpen-data: 

  Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Diciembre 2019ko abendua  
 

Azken berriak | Últimas novedades

Europako Elkartasun Kidegoan boluntarioen proiektuak kudeatzeko praktika onak ikastaroa

Ikastaroa: 'Europako Elkartasun Kidegoan boluntarioen proiektuak kudeatzeko praktika onak'

Ikastaroa Bilbon egingo dugu, GEBren egoitzan, 2020ko urtarrilaren 22an, 23an eta 24an. Izena emateko epea urtarrilaren 7tik 20ra izango da. Informazio gehiago

Curso: 'Buenas Prácticas en la gestión de proyectos de voluntariado en el Cuerpo Europeo de la Solidaridad'

El curso será en Bilbao, en la sede del OVJ los días 22, 23 y 24 de enero. El plazo de inscripción será del 7 al 20 de enero. Más información

Argitalpena: sare sozialak

2020ko behin-behineko  prestakuntza-plana

Urtarrilaren 22an ekingo diegu 2020ko prestakuntza-planaren jarduerei KAEBNAIkoek emango duten ikastaroarekin. Aurten antolatutako ikastaroetan 280 profesionalek hartu dute parte. ESKERRIK ASKO DENOI!

Avance del plan de formación para el 2020

Iniciamos el 22 de enero las actividades enmarcadas en el Plán de formación 2020 con el curso que impartirá personal de KAEBNAI. A lo largo del 2019 280 profesionales han participado en nuestros cursos. Eskerrik asko denoi!

 

2019an erositako hainbat liburu

Behatokiko dokumentazio zentroan 2019an erositako zenbait liburu

Behatokiko liburuak maileguan hartu daitezke Behatokian, eta maileguan eskatu daitezke Euskal Herriko liburutegietan. Esteka honetan datozen liburuak 2019an argitaratuak izan dira. Behatokian hainbat liburu dauzkagu, LIBURUBILA web gunean bilatu daitezkeenak.

Algunos de los libros adquiridos en el centro de documentación del Observatorio en 2019

Los libros del Observatorio se pueden tomar en préstamo en el Observatorio y se pueden pedir en préstamo en las bibliotecas del País Vasco. Los siguientes libros han sido publicados en 2019. En el Observatorio tenemos varios libros que se pueden buscar en la web LIBURUBILA.

 
 

Laburrak | Breves

GEBren logo elebiduna

Zure laguntza behar dugu gure lana hobetzeko. Minutu bateko inkesta on line hau egitea eskertuko genizuke! Eskerrik asko!

(Saia zaitez Chrome edo Mozilla nabigatzaileak erabiltzen)

Necesitamos tu ayuda para mejorar nuestro trabajo. Te agradeceríamos que completaras esta encuesta online, sólo te llevará un minuto! Eskerrik asko!

(Por favor, utiliza los navegadores Chrome o Mozilla)

 

Emaize

'Intersexualitatea gizaki guztien ezaugarria da'. Elkarrizketa “Aniztasun sexualen arretan sakonduz: agerian jartzea eta sustapena” kurtsoko formatzaileei, Ana Ramírez de Ocáriz Sorolla eta Jakinde Carballo Alonso. EMAIZE Sexologia Zentroa.

'La intersexualidad es un rasgo de todos los seres humanos'. Entrevista a las formadoras del curso "Profundizando en la atención a las diversidades sexuales: visibilización y promoción" Ana Ramírez de Ocáriz Sorolla y Jakinde Carballo Alonso. EMAIZE Centro Sexológico-Sexologia Zentroa.

 

Euskadiko gazteen iritzi eta jarreren bilduma: Gazteen Euskal Behatokiak egindako datu estatistikoen analisiak 2019ko urtean.

Recopilación de opiniones y actitudes de la juventud de Euskadi: análisis de datos estadísticos que ha realizado el OVJ en el 2019.

 

 

 

 

 

GEBren Dokumentazio Zentroan egindako  irakurketa gidak 2019an. 

Guías de lectura hechas en el 2019 en el Centro de Documentación del OVJ.

Euskadiko gazteak lankidetzan

 

2020ko Euskadiko Gazteak Lankidetzan programarako lankidetza proiektuak aurkezteko deialdia entitateentzat. Eskabideak aurkezteko epea urtarrilaren 2ra arte izago da.

Orden por la que se convoca a las entidades de cooperación al desarrollo para la presentación de proyectos para el programa Juventud Vasca Cooperante en 2020. El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 2 de enero.

Gabonak

Zorionak eta urte berri on! Gazteen Euskal Behatokiak urte berri zoriontsua opa dizue.

El Observatorio Vasco de la Juventud os desea un feliz año nuevo 2020.

 
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@euskadi.eus.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@euskadi.eus