Gazte.doc - Gazteen Euskal Behatokiaren buletin elektronikoa - Observatorio Vasco de la Juventud

Argitalpen-data: 

  Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Febrero 2020ko otsaila  
 

Azken berriak | Últimas novedades

Indarkeria sexista eta gazteria: prebentzio pilulak tailerra

Tailerra: 'Indarkeria sexista eta gazteria: prebentzio pilulak'

Tailerrak bi edizio izango ditu; lehenengoa Bilbon izango da, GEBren egoitzan, martxoaren 3an eta 10ean eta bigarrena Donostian, CRAJen, martxoaren 6an eta 13an. Izena emateko epea 2020ko otsailaren 10etik 20ra. Informazio gehiago

Taller: 'Violencia sexista y juventud: píldoras de prevención'

El taller tendrá dos ediciones; la primera en Bilbao, en la sede del OVJ, los días 3 y 10 de marzo y la segunda en Donostia, en el CRAJ, los días 6 y 13 de marzo. El plazo de inscripción es del 10 al 20 de febrero de 2020. Más información

Eider Goiburu

'Indarkeria sexista gazterian ematen den arazo larri bat da, baina arazo soziala da, ez gazteriarena bereziki'

Elkarrizketa Eider Goibururekin 'Indarkeria sexista eta gazteria: prebentzio pilulak' tailerra emango duen teknikariarekin. 

'La violencia sexista es un problema grave, pero es un problema social, no es un problema exclusivo de la juventud'

Entrevista con Eider Goiburu técnica que impartirá el taller de 'Violencia sexista y juventud: píldoras de prevención'.

 

Ruth San Cristobal Garamendi, Itziar Sánchez Garigorta eta Nagore Alvarez Llorente. AMESTEN elkartea

'Inklusioa beti batzen eta aberasten duen prozesua da'

Elkarrizketa "Aniztasun funtzionala duten pertsonen inklusioa gazteei zuzendutako jarduera, programa eta zerbitzuetan” ikastaroko prestatzaileei. Ruth San Cristobal Garamendi, Itziar Sánchez Garigorta eta Nagore Alvarez Llorente. AMESTEN elkartea: Inklusio, orientazio, prestakuntza eta gizarte ekintza.

'La inclusión es un proceso que suma y enriquece siempre'

Entrevista a las formadoras del curso 'Inclusión de personas con diversidad funcional (discapacidad) en actividades, programas y servicios dirigidos a jóvenes'. Ruth San Cristobal Garamendi, Itziar Sánchez Garigorta y Nagore Alvarez Llorente. Asociación AMESTEN de inclusión, orientación, formación y acción social.

 

 
Euskadiko Gazteak 2020 inkesta

 

Euskadiko Gazteak 2020 inkesta

2020ko otsaila eta maiatza bitartean, Gazteen Euskal Behatokiak 1500 gazte elkarrizketatuko ditu, haien egoera eta kezkak ezagutzeko.

Encuesta Juventud Vasca 2020

Entre los meses de febrero y mayo de 2020 el Observatorio Vasco de la Juventud entrevistará a 1500 personas jóvenes para conocer su situación y sus inquietudes.

 

Laburrak | Breves

2020ko urtarrilean bildutako artikuluak eta dokumentuak on line

Gazteen Euskal Behatokiko Dokumentazio Zentroan 2020ko urtarrilean bildutako artikuluak eta dokumentuak on line.

Selección de documentos on line recopilados en el Centro de Documentación del OVJ en enero de 2020

 

Emaize

Otsailak 11, Emakume eta Neska Zientzialarien Nazioarteko Eguna. Azken urteetan Euskadiko unibertsitateek eskaintzen dituzten zientzien adarreko graduetan emakume gehiago graduatzen dira, gizonak baino.

11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. En los últimos años se graduan más mujeres que hombres en las carreras de ciencias que ofertan las universidades de Euskadi.

 

Urtarrileko liburuak

GEBren Dokumentazio Zentrora iritsitako azken liburuak. Gogorarazten dizuegu liburu hauek kontsultan edo maileguan har ditzakezuela gure zentroan edo eskatu liburutegien arteko maileguan zuen liburutegian.

Relación de los últimos libros incorporados al fondo del Centro de Documentación del OVJ. Os recordamos que podéis consultar y tomar en préstamo los libros en nuestro centro o solicitarlos en préstamo interbibliotecario desde vuestra biblioteca.

 

 

 

 

 

GEBren logo elebiduna

GEBek  ataria berritu du eta web orriaren diseinua eraberritu. Edukiak errazago eta era intuitiboagoan bistaratzeko diseinu argi eta garbiagoa prestatu dugu. Egin klik eta hasi nabegatzen!

El OVJ renueva su portal. Hemos diseñado una página más accesible y ordenada con una navegación sencilla e intuitiva. Esperamos que os guste.

 
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@euskadi.eus.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@euskadi.eus