Gazte.doc- Gazteen Euskal Behatokiaren buletinasare sozialak

  Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Octubre 2013ko urria  
 

Azken berriak | Novedades

 

 

Elkarrizketa June Fernández Caseterekin, generoan aditutako kazetaria eta blogaria, sare sozialetan aditua 

June pikaramagazine.com aldizkari digitalaren sortzaile eta zuzendaria da. Beldur Barik instituzio kanpainaren komunikazio digitalaren arduraduna eta Sortzen, berdintasun aholkularitzako laguntzailea. Irakurri elkarrizketa!  

Entrevista con June Fernández Casete, periodista y bloguera especialista en género y en redes sociales

June es creadora y directora de la revista digital pikaramagazine.com, responsable de comunicación digital de la campaña institucional Beldur Barik y colaboradora de la consultoría de igualdad Sortzen. Entrevista (en euskera)

 
 

 

Ikastaroa: 'Enpresagintzarako baliabide praktikoak' 

Ikastaroa Bilbon izango da, Gazteen Euskal Behatokiaren egoitzan, 2013ko azaroaren 6an eta 13an. Izena emateko epea urriaren 22ra arte izango da. Informazio gehiago (pdf, 405 kb). Oraindik plaza libre daude!

Curso: 'Recursos prácticos para emprender'

El curso será en Bilbao, en la sede del OVJ los días 6 y 13 de noviembre de 2013. El plazo de inscripción está abierto hasta el 22 de octubre. Más información (pdf, 381 kb). Quedan plazas libres!

 
 

Laburrak | Breves

 

 

'Sexismoaren prebentzioa gizarte-sareetan' ikastaroaren balorazioa eta materiala. Ikastaroa GEBen izan da urriaren 10ean eta 11n.  

Evaluación y material del curso 'Prevención del sexismo en las redes sociales' que se ha impartido el 10 y 11 de octubre en el OVJ. 

 
 

dokumentazio zentroa

GEBen Dokumentazio Zentroko Sexismoa eta emakumeen kontrako biolentzia irakurketa gida kaleratu dugu.
Gure liburu berriak kontsultatu eta gogoratu maileguan eska ditzakezula.   

Centro de Documentación del OVJ, hemos publicado la guía de lectura: Sexismo y violencia contra las mujeres.
Puedes consultar los últimos libros adquiridos y recuerda que los puedes pedir en préstamo. 

 
 

 

2013 Estatistikaren Nazioarteko Urtea da. Hori dela-eta, abagune hau aprobetxatu behar dugu gogorarazteko estatistiken kontsulta dinamikoa egiteko sistema dugula gure webgunean. 

2013 es el Año Internacional de la Estadística. Os recordamos que el OVJ cuenta con un sistema de consulta dinámica de estadísticas en su página web. 

 
 

 

EAEko gazteen % 77 heriotza-zigorraren aurka daude. Heriotza-zigorraren alde dauden gazteen ehunekoa, txikia izan arren, handitu egin da azken urteotan. 

El 77 % de la juventud de la CAPV se declara en contra de la pena de muerte. Pese a ser minoritario, el porcentaje de jóvenes a favor de la pena de muerte se ha incrementado en los últimos años. 

 
 

15 eta 29 urte bitarteko mila gaztetatik bik tratamendua hasi zuten droga-mendetasunak direla eta. 

En 2011 dos de cada mil jóvenes de 15 a 29 años iniciaron un tratamiento por drogodependencias.

 
 
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@ej-gv.es.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@ej-gv.es

 

 

Azken eguneratzea: 2013/10/17