Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Diciembre 2012ko Abendua  
 

Azken berriak | Novedades

 

 

'Europa helmuga' mugikortasun gida

Europan barrena mugitzeko jakin behar den guztia, konponbideak eta informazio praktikoa eskaintzen ditu. Eraman ezazu sakelakoan!  

Guía de movilidad 'Destino Europa'

Ofrece soluciones e información práctica sobre todo lo necesario para moverse por Europa. ¡Llévate la guía 'Destino Europa' en el móvil! 

 
 

 

'GAZTEEN ADIERAZLEAK 2011’

Gazteen adierazleak 2011 EAEren Euskadiko Gazteen Panoramika bildumaren laugarren alea da. Gazteei dagozkien adierazle kuantitatibo nagusien bilduma eta azterketa eskaintzen dio Euskadiko Gazteen Panoramikak Euskadiko gizarteari, aldiro-aldiro. 

‘INDICADORES DE JUVENTUD 2011’

Indicadores de juventud 2011 es la cuarta entrega de la colección Panorámica de la juventud de Euskadi que periódicamente ofrece a la sociedad vasca una recopilación y un análisis de los principales indicadores cuantitativos sobre su juventud. 

 
 

 

Natxo Rodriguezen agurra

Natxo Rodriguez, Gazteria zuzendariaren agurra. Eskerrik asko! (pdf, 50 kb)

Despedida de Natxo Rodriguez

Despedida de Natxo Rodriguez, Director de Juventud. Gracias por todo (pdf, 52 kb)

 
 

Laburrak | Breves

   

Gazteen Euskal Behatokiak 2012an antolatutako ikastaroek 8,3ko puntuazioa eskuratu dute, 0tik 10era doan eskalan. 

Los cursos organizados por el Observatorio Vasco de la Juventud en 2012 obtienen una valoración de 8,3 sobre 10. 

 
 

GEBen Dokumentazio Zentroko irakurketa gida berria: 'Gazte ekintzaileak' eta azaro-abenduko liburu berriak (pdf, 236 kb). Gogoratu maileguan eska ditzakezula. 

Centro de Documentación del OVJ, nueva guía de lectura: 'Juventud emprendedora' y nuevos libros (pdf, 236 kb) adquiridos en noviembre-diciembre. Recuerda que los puedes pedir en préstamo. 

 
   

Txosten berria 'Gazteen argazkiak 16: Kultura demokratikoa'.
'Gazteen argazkiak bildumaren txosten berri honek gazteek hainbat gai sozial eta politikoen aurrean duten iritzi eta jokabideak batzen ditu. 

Nuevo informe 'Retratos de juventud 16. Cultura democrática'.
Este nuevo informa de la serie Retratos de juventud recoge la opinión y las actitudes de la juventud sobre un amplio abanico de temas sociales y políticos. 

 
 

Gazteen iritzi eta jarreren bilduma: Behatokiak egindako analisiak (pdf, 728 kb) 2012ko azaroa-abenduan.

Recopilación de opiniones y actitudes de la juventud: análisis (pdf, 403 kb) realizados por el OVJ en noviembre y diciembre de 2012.

 
   

Zorionak eta urte berri on! Gazteen Euskal Behatokiak urte berri zoriontsua opa dizue.

El Observatorio Vasco de la Juventud os desea un feliz año nuevo 2013.

 
 
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Kultura Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@ej-gv.es.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Cultura, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@ej-gv.es

 

 

Azken eguneratzea: 2012/12/18