Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Diciembre 2013ko Abendua  
 

Azken berriak | Novedades

 

 

Prestakuntza-plana 2014ko lehen seihilekorako

Gazteen Euskal Behatokiak urtarrilaren 28an ekingo die 2014ko prestakunta-planaren jarduerei.   

Plan de formación para el primer semestre del 2014

El Observatorio Vasco de la Juventud iniciará el 28 de enero las actividades enmarcadas en el  Plan de formación 2014.  

 
 

 

Ikastaroa: 'Sexualitate anitzei arreta emanez’

Urtarrilaren 28an eta otsailaren 4an eta 11n, GEBren Bilboko egoitzan emango da, gaztelaniaz; eta otsailaren 13an, 20an eta 27an Donostiako CRAJen, euskaraz. Izena emateko epea urtarrilaren 8an irekiko da. Informazio gehiago (pdf, 3,8 Mb). 

Curso: 'Atendiendo las sexualidades diversas'

El curso se celebrará en castellano los días 28 de enero, 4 y 11 de febrero en los locales del OVJ en Bilbao y en euskera los días 13, 20 y 27 de febrero en el CRAJ de San Sebastián. El plazo de inscripción se abre el 8 de enero. Más información (pdf, 3,8 Mb). 

 
 

 

Argitalpena: 'Gazteen lonjak eta lokalak EAEn'

Lonja aisialdi-gune gisa finkatzen da Euskadin: 62.000 gaztek lokaletan pasatzen dute astialdia, lagunekin Gazteen Euskal Behatokiaren argitalpen berriaren arabera: 'Gazteen lonjak eta lokalak EAEn'.

Publicación: 'Lonjas y locales juveniles en la CAPV'

Se consolida la lonja como espacio de ocio en Euskadi: 62.000 jóvenes comparten su tiempo libre en estos locales según la nueva publicación del Observatorio Vasco de la Juventud: 'Lonjas y locales juveniles en la CAPV' .

 
 

Laburrak | Breves

   

GEBen Dokumentazio Zentroko azaro eta abenduko liburu berriak (pdf, 365 kb); gogoratu maileguan eska ditzakezula. 

Centro de Documentación del OVJ: nuevos libros (pdf, 365 kb) adquiridos en noviembre y diciembre. Recuerda que los puedes pedir en préstamo.   

 
 

Gazteen iritzi eta jarreren bilduma: Behatokiak egindako analisiak (pdf, 2,5 Mb) 2013ko urtean. 

Recopilación de opiniones y actitudes de la juventud: análisis (pdf, 2 Mb) realizados por el OVJ en  2013. 

 
   

Gidaliburua: 'Ekiteko baliabide praktikoen gidaliburua' (pdf, 625 kb). Bertan informa zaiztezke ekiteko motibazioez, gakoez, barne-ekintzailetzaz…  

Guía: 'Guía con recursos prácticos para emprender' (pdf, 616 kb). En esta guía puedes encontrar información sobre motivaciones para emprender, claves, intraemprendizaje… 

 
 

'Auzolandegiak' programaren 2014. urteko ediziorako proiektuak aurkezteko deia. Deialdi hau EAEko erakunde publikoei eta irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatuei zuzenduta dago.

Convocatoria a entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro de la CAPV para la presentación de proyectos para el programa 'Auzolandegiak' 2014.

 
   

Zorionak eta urte berri on! Gazteen Euskal Behatokiak urte berri zoriontsua opa dizue.

El Observatorio Vasco de la Juventud os desea un feliz año nuevo 2014.

 
 
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Kultura Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@ej-gv.es.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Cultura, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@ej-gv.es

 

 

Azken eguneratzea: 2013/12/16