Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Junio 2012ko Ekaina  
 

Azken berriak | Novedades

 

Euskadiko III. Gazte Plana 2020: Gazteriaren arloko adierazleen multzoa

Gazteen Euskal Behatokiak diseinatutako Gazteriaren arloko adierazleen multzoak gazte politiken eragina neurtzeko 29 adierazle ezartzen ditu. Euskadiko III Gazte Planak asmo eta helburu eraldatzailea du: EAEko gazteen egoera eta bizi-baldintzak aldatu nahi ditu.

III Plan Joven de Euskadi 2020: Panel de Indicadores de Juventud

El Panel de Indicadores de Juventud, diseñado por el Observatorio Vasco de la Juventud, establece 29 indicadores de impacto de las políticas de juventud. El III Plan Joven de Euskadi tiene una voluntad y finalidad transformadora: quiere cambiar la realidad y las condiciones de vida de las personas jóvenes de la CAPV.

 
   

EAEko gazteen enpleguari buruzko ikerketa berria

Ikerketa honekin enpleguarekiko eta emantzipazio ekonomikoarekiko EAEko gazteen egoera aztertu eta ezagutarazi nahi dugu. Informazio gehiago

Nueva investigación sobre el empleo juvenil

Este estudio pretende analizar y dar a conocer la realidad de las personas jóvenes de la CAPV en relación al empleo y la emancipación económica. Más información

 
 

Laburrak | Breves

 

Gazteak bilduma: M15Mren Bilboko mobilizazioen inguruko gizarte dinamiken azterketa
M15Mren mobilizazio hori azaltzen duten gizarte-dinamikak, partaideen profila, dituzten motibazioak eta antolakuntza-mekanismoak ezagutzera ematea da azterlanaren helburua.
 
Colección Gazteak: Estudio de dinámicas sociales en torno a las movilizaciones del 15M en Bilbao
El objetivo del estudio es ayudar a entender las dinámicas sociales que explican esta movilización, el perfil de las personas que participan, las motivaciones y los mecanismos organizativos.

 
 

Gazteen Euskal Behatokiko 2012ko bigarren seihilekorako prestakuntza plana. Etengabeko hiru ikastaro antolatu dira 2012ko bigarren seihilekorako. 

Plan de formación para el segundo semestre de 2012 del OVJ. Se presentan para el segundo semestre del año tres cursos de formación continua. 

 
 

GEBen Dokumentazio Zentroko irakurketa gida berria:Sexu-Aniztasuna.

Nueva guía de lectura del Centro de Documentación del OVJ: Sexu-Aniztasuna.

 
 

EMAIZE Sexologia Zentroko Inmaculada Ruiz de Lezana eta Ana Ramírez de Ocárizek sexu-hezkuntzari eta gazteei buruzko galdera batzuei erantzuten diete.

Inmaculada Ruiz de Lezana y Ana Ramírez de Ocáriz del Centro Sexológico EMAIZE-Sexologia Zentroa responden unas preguntas sobre educación sexual y jóvenes.

 
   

EAEko hiru gaztetik bik uste dute bizitzan zehar pertsona batek bere aukera sexuala alda dezakeela. Aurtengo berriak irakurri nahi badituzu orrialde honetan aurki ditzakezu.

Dos tercios de las personas jóvenes de la CAPV creen que una persona puede cambiarde orientación sexual a lo largo de su vida. Si quieres leer otras noticias publicadas este año las puedes encontrar en esta página.

 
   

Gazteen inguruko hainbat nazioarteko albiste labur: Abusuzko praktikaldiko kontratu gehiagorik ez!; Esan ezetz! ELKARTU emakumeen kontrako biolentziarekin bukatzeko; Eskola-uzte goiztiarrak txikiagotzen jarraitzen du.

Breves reseñas sobre noticias internacionales relacionadas con la juventud: ¡No más contratos en prácticas abusivos!; Di no! ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres; Sigue reduciéndose el abandono escolar prematuro.

 
 
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
 

Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez, Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak jakinarazten dizu zure datu pertsonalak Gazteria eta Gizarte-Ekintza Zuzendaritzaren kontaktu-fitxategian sartuko ditugula, ondoren, buletin hau zabaltzeko eta Gazteria eta Gizarte-Ekintza Zuzendaritzaren zenbait argitalpenen berri emateko. Aipatutako Lege horretan jasotzen den moduan, datuok ikusi, zuzendu edo ezabatu nahi dituzula edo ez dituzula jarri nahi adierazteko, helbide honetara jo dezakezu: Eusko Jaurlaritza, Kultura Saila, Zerbitzu Zuzendaritza, Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz edo gaztebehatokia@ej-gv.es.

En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se le informa que sus datos serán introducidos en el fichero de Contactos de la Dirección de Juventud y Acción Comunitaria del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, tanto para difundir esta publicación como para dar a conocer otras publicaciones de la Dirección de Juventud y Acción Comunitaria. Como se recoge en la mencionada ley, puede dirigirse a la siguiente dirección para ver, corregir, borrar o declarar que no le interesa proporcionar los datos: Gobierno Vasco, Departamento de Cultura, Dirección de Servicios, Calle Donostia 1, 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@ej-gv.es

 

 

Azken eguneratzea: 2012/06/20