Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Abril 2011ko Apirila  
  Ikerketa berria / Nuevo estudio  

GEBk EAE-ko gazteen nazioarteko mugikortasuna: informazioa, esperientziak eta asmoak. Ikerketa berri honek ondoko datu hauek azaltzen ditu: EAEko gazteek atzerrian izandakoesperientziak, atzerrira joatearen aldeko jarrera, baita nazioarteko mugikortasunerako baliabideen ezagutza ere. 

 

La movilidad internacional de la juventud de la CAPV: información, experiencias y proyectos. Este nuevo estudio ofrece datos acerca de los siguientes temas: experiencias de la juventud en el extranjero, disposición a salir a otros países y si conocen los recursos disponibles en cuestiones de movilidad internacional. .

  Azken berriak | Novedades
 

Gazteen Euskal Behatokiko 2011rako prestakuntza plana.

Eusko Jaurlaritzako Gazteria Zuzendaritzak, Gazteen Euskal Behatokiaren bitartez, 2011ko prestakuntza-planean sarturiko jarduerei hasiera eman die.

Plan de formación para 2011 del Observatorio Vasco de la Juventud

La Dirección de Juventud del Gobierno Vasco, a través del Observatorio Vasco de la Juventud, inicia las actividades enmarcadas en el Plan de Formación 2011.

 
 

'Ciberbullying': aurre hartzeko eta arazoak konpontzeko jarraibideak

Ikastaroa Donostian izango da 2011ko maiatzaren 10, 11 eta 12an. Plaza guztiak beteta daude!

Cyberbullying: pautas de prevención y resolución de problemas

El curso será en Donostia-San Sebastián los días 10, 11 y 12 de mayo de 2011. No quedan plazas libres!

 
  Laburrak | Breves
     

Bai Euskadiko gazteek, bai Espainiakoek, interes txikia dute politikan.Hala ere, gazteek hein handiagoan jarraitzen dituzte politikari buruzko albisteak EAEn, Espainiako estatuan baino.

Tanto la juventud vasca como la española se interesan poco por la política. Sin embargo la juventud de la CAPV sigue diariamente las noticias políticas en mayor medida que las y los jóvenes del Estado español .

     

Elkarrizketa Antonio Jesús Rodríguez Martínezekin, 'Gazteen mugikortasun-baliabideak Europar Batasunean' ikastaroa eman duen irakaslearekin.  

Entrevista a Antonio Jesús Rodríguez Martínez, profesor del curso Recursos para la movilidad juvenil en la Unión Europea

     

'Gazteen mugikortasun-baliabideak Europar Batasunean' ikastaroaren balorazioa.

Valoración del curso de Recursos para la movilidad juvenil en la Unión Europea.

     

 Erasmus for Young entrepreneur. Erasmus, enpresa bat sortu nahi duten gazteentzat.

Erasmus for Young entrepreneur. Erasmus para jóvenes emprendedores

     

Sarean seguru nabigatu: bideotutorialak. Datuak Babesteko Euskal Bulegoak sare sozialetan pribatutasuna nola hobetu dezakegun erakusteko, bideotutorilak prestatu ditu, Kontuzdatos egitasmoaren baitan. . 

Navegación segura en las redes: videotutoriales. La Agencia Vasca de Protección de Datos ha preparado una serie de videotutoriales con consejos prácticos de cómo mejorar nuestra privacidad en las redes sociales


  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
 

Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez, Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak jakinarazten dizu zure datu pertsonalak Gazteria eta Gizarte-Ekintza Zuzendaritzaren kontaktu-fitxategian sartuko ditugula, ondoren, buletin hau zabaltzeko eta Gazteria eta Gizarte-Ekintza Zuzendaritzaren zenbait argitalpenen berri emateko. Aipatutako Lege horretan jasotzen den moduan, datuok ikusi, zuzendu edo ezabatu nahi dituzula edo ez dituzula jarri nahi adierazteko, helbide honetara jo dezakezu: Eusko Jaurlaritza, Kultura Saila, Zerbitzu Zuzendaritza, Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz edo gaztebehatokia@ej-gv.es.

En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se le informa que sus datos serán introducidos en el fichero de Contactos de la Dirección de Juventud y Acción Comunitaria del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, tanto para difundir esta publicación como para dar a conocer otras publicaciones de la Dirección de Juventud y Acción Comunitaria. Como se recoge en la mencionada ley, puede dirigirse a la siguiente dirección para ver, corregir, borrar o declarar que no le interesa proporcionar los datos: Gobierno Vasco, Departamento de Cultura, Dirección de Servicios, Calle Donostia 1, 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@ej-gv.es

 

 

Azken eguneratzea: 2011/04/12