Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Octubre 2011ko Urria  
 

Azken berriak | Novedades

 

Azterlan berria

Gazteen Euskal BehatokiakOporretako aisialdi eta astialdirako bailabideen EAEko mapa 2011 izeneko txostena argitaratu du. Azterlan honek oporretako aisia eta astialdiko baliabideen eskaintza jasotzen du, hain zuzen ere, haur eta nerabeei (18 urtera artekoei) zuzendutakoa. Datuak 2010-2011ko Gabonei, Aste Santuari eta 2011ko udari dagozkio.

Nuevo estudio

El Observatoio Vasco de la Juventud ha publicado el Mapa de recursos de ocio y tiempo libre en período vacacional 2011. Este estudio recoge la oferta de recursos de ocio y tiempo libre en periodo vacacional destinada a la población infantil y adolescente (menor de 18 años) enla Navidad de 2010-2011,la Semana Santa y el verano de 2011.

 
 

Elkarrizketa

Elkarrizketa Elias Botet eta Iñaki Lazarorekin Ekiten ikastea ikastaroko irakasleekin. Esteka honetan ikasleek egindako ikastaroaren balorazioa eskeini nahi dizuegu.

Entrevista

Entrevista a Elías Botet e Iñaki Lázaro formadores del curso de Emprendizaje. En este enlace podéis consultar la valoración que ha hecho el alumnado del curso.

 
  Laburrak | Breves
     

Gazteriaren Euskal Legearen Proiektua, Gobernu Kontseiluak 2011ko urriaren 7an onartua.

Proyecto de Ley de Juventud aprobado en el Consejo de Gobierno de 7 de octubre de 2011.

     

Gazteen Euskal Behatokia Facebooken eta Twitterren. Sartu eta iritziak edota iradokizunak eman! 
 
EL Observatorio Vasco de la Juventud en Facebook y Twitter. Entra y opina!

 

     

Gazteen Euskal Behatokiak adierazle estatistikoen sistema bat du, jende orok kontsultatzeko. Datu horiek beste modu batean ustiatzea behar izanez gero, eskaera zehatza egin daiteke, hona: geb-estatistika@ej-gv.es 

El Observatorio Vasco de la Juventud dispone de un sistema de indicadores estadísticos para consulta pública. En caso de necesitar una explotación adicional de estos datos, puede realizarse una petición expresa a: geb-estatistika@ej-gv.es

     

GEBaren Dokumentazio Zentroko irakurketa gida berria: Bakerako Heziketa. Iraileko eta urriko berritasunak, zentro honetan eskura dituzun informazio-baliabideak dakartzana: aldizkarietako artikuluak, monografiak, baliabide elektronikoak, berriki erositako liburuak...

Nueva guía de lectura del Centro de Documentación del OVJ: Educación para la paz. Puedes ver las novedades de septiembre y octubre que contiene los recursos de información disponibles en este centro: artículos de revistas, monografías, recursos electrónicos; nuevas adquisiciones de libros

     

Gazteen inguruko hainbat nazioarteko albiste labur: Gazteek bizitza demokratikoan parte hartzeari buruzko Europar Erabakia, Gazteen eta sektore pribatuaren arteko lankidetza, Boluntario Lanaren 2. Konbentzioa. 

Breves reseñas sobre noticias internacionales relacionadas con la juventud: Resolución europea sobre participación de la juventud en la vida democrática, cooperación entre juventud y sector privado, la 2ª Convención del Voluntariado.


  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
 

Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez, Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak jakinarazten dizu zure datu pertsonalak Gazteria eta Gizarte-Ekintza Zuzendaritzaren kontaktu-fitxategian sartuko ditugula, ondoren, buletin hau zabaltzeko eta Gazteria eta Gizarte-Ekintza Zuzendaritzaren zenbait argitalpenen berri emateko. Aipatutako Lege horretan jasotzen den moduan, datuok ikusi, zuzendu edo ezabatu nahi dituzula edo ez dituzula jarri nahi adierazteko, helbide honetara jo dezakezu: Eusko Jaurlaritza, Kultura Saila, Zerbitzu Zuzendaritza, Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz edo gaztebehatokia@ej-gv.es.

En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se le informa que sus datos serán introducidos en el fichero de Contactos de la Dirección de Juventud y Acción Comunitaria del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, tanto para difundir esta publicación como para dar a conocer otras publicaciones de la Dirección de Juventud y Acción Comunitaria. Como se recoge en la mencionada ley, puede dirigirse a la siguiente dirección para ver, corregir, borrar o declarar que no le interesa proporcionar los datos: Gobierno Vasco, Departamento de Cultura, Dirección de Servicios, Calle Donostia 1, 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@ej-gv.es

 

 

Azken eguneratzea: 2011/10/26