Azken urteetan Euskadiko unibertsitateek eskaintzen dituzten zientzien adarreko graduetan emakume gehiago daude, gizonak baino

Argitalpen-data: 

European year of youthOtsailak 11, Emakume eta Neska Zientzialarien Nazioarteko Eguna

Emakume eta Neska Zientzialarien Nazioarteko Egunaren harira, Gazteen Euskal Behatokiak Euskadiko unibertsitateetan zientzien adarrean matrikulatutako eta graduatutako ikasleei buruzko datuak plazaratu nahi ditu.

2019/2020 ikasturtean (hori baita Eustatek, Euskal Estatistika Erakundeak, Unibertsitateko irakaskuntzari buruz argitaratu duen azken datua) 1588 emakume matrikulatu ziren zientzien adarreko graduren bateko edozein kurtsotan Euskadin. Azken urteetan zientzien adarreko graduetan matrikulatzen diren emakumeak gizonak baino gehixeago dira, baina aldea ez da handia.

Euskadiko unibertsitateetan ikasturte bakoitzean zientzien adarreko graduetan matrikulatutako gizon eta emakumeen proportzioaren bilakaera

Ikasturte horretan (2019/2020) 295 emakumek bukatu zuten zientzien adarreko graduren bat Euskadiko unibertsitateetan, ordura arte izandako kopururik altuena. Beraz, zientzien graduetan graduatutako ikasle guztien % 54,0 emakumeak ziren.

2013/2014 ikasturtetik 2019/2020 ikasturtera arte izandako bilakaera aztertuz gero, ikus dezakegu zientzien adarreko graduren bat bukatu dutenen artean emakumeen proportzioa gizonena baino handiagoa dela beti.

Euskadiko unibertsitateetan ikasturte bakoitzean zientzien adarreko graduetan graduatutako gizon eta emakumeen proportzioaren bilakaera

Zientzien adarreko graduetan matrikulatutako eta graduatutako emakumeen arteko proportzioa kalkulatuz gero, gizonena baino handixeagoa dela ikus dezakegu, beraz, ondoriozta dezakegu emakumeek zientzien graduak gizonek baino neurri handiagoan aukeratu ez ezik, bukatu ere neurri handiagoan egiten dituztela.

Sailkapen ofizialaren arabera, zientzien adarreko graduak hauek dira: Biologia, Biokimika eta Biologia Molekularra, Bioteknologia, Elikagaien Zientzia eta Teknologia, Ingurumen Zientziak, Fisika, Geologia, Matematikak eta Kimika. 2019/2020 ikasturtean horietako gehienetan emakume gehiago graduatu ziren, gizonak baino; salbuespenak Fisika eta Geologia graduetan gertatu ziren, kasu horietan gizonezko tituludunak emakumezkoak baino gehiago baitziren.

2019/2020 ikasturtean Euskadiko unibertsitateetan zientzien adarreko gradu bakoitza bukatu duten gizon eta emakumeen portzentajea

Edozelan ere, 2019/2020 ikasturtean Euskadiko unibertsitateetan graduatu ziren emakume guztien artean, zientzien adarreko graduren bat bukatu zutenen ehunekoa % 5,0 baino ez zen.

2019/2020 ikasturtean Euskadiko unibertsitateetan graduatu ziren emakumeen banaketa ikasketa adarraren arabera  (%)