'Gatazkak harremanei dagozkie. Gure esku dagoena da gatazka areagotzea prebenitzea, tentsioa ez handitzea gure jokabideekin edo gure hitzekin'

Argitalpen-data: 

Sara González MuroSara González Muro, ‘Gatazkak konpontzea eta gazteekin gizarte- eta hezkuntza-arloan esku hartzea negoziatzea’ ikastaroko irakaslearekin elkarrizketa  

  • Asko hitz egiten da gatazkaren alderdi positiboaz, baina, egia esan, inori ez zaigu gustatzen gatazkak izatea, hain positiboa al da orduan? 

Egia esan, pertsona guztiok ditugu gatazka gehiago edo gutxiago gure egunerokotasunean, eta garrantzitsua da nola kudeatzen ditugun eta zer egin dezakegun haietatik ikasteko. Horretan datza gatazkaren positibotasuna, gure burua gehiago ezagutzeko, beste pertsonak hobeto ezagutzeko aukera ematen digula, horrela hobetu ahal izateko. Gatazka, tentsioa, desadostasunak… izaten ditugu norberaren desberdina den pertsonarekin. Besteak, desberdin gisa, zalantzan jartzen gaitu eta, aldi berean, gure bizitza aberastu egiten du. 

Ezin ditugu saihestu, gatazkak harremanei dagozkie. Gure esku dagoena da gatazka areagotzea prebenitzea, tentsioa ez handitzea gure jokabideekin edo gure hitzekin. Hau funtsezkoa da gazteekin jarduten denean eta prestakuntza behar dugu, tentsio-egoeren aurrean nola jokatzen dugun jakin behar dugu. Estrategiak eta prozesuak ezagutu behar ditugu, haien prozesuak ulertzeko eta modu eraginkor eta baketsuan komunikatzeko.  

  • Eraikitzen ari garen gizarte honetan pentsarazten dit, geroz eta polarizatuagoa eta zenbaitetan desberdinari lekua egitea zaila den gizartea… 

Arrazoi horrengatik, gatazken ebazpenak gaur egun are garrantzi handiagoa hartzen du. Askotariko gizartean bizi gara eta bizikidetza positiboa izateko (etxean, lanean, inguru sozial eta politikoan), ezinbestekoa da elkarri errespetuz entzutea eta hitz egitea, elkar ulertzeko, batzuek besteekin enpatizatzeko, beste pertsonaren jarrera edo ikuspegia ulertzeko, nahiz eta horrek ez ekarri berarekin ados egotea. 

Beste pertsonarekin gatazka izaten dugu modu desberdinean sentitzen, pentsatzen edo jokatzen dugulako. Eta nahiz eta oso bistakoa dirudien, inoiz ez dugu besteak bezala sentituko, pentsatuko edo jokatuko. Azalpenak ematera, ulertaraztera eta besteari galdetzera behartuta gaude ulertzeko. Polarizazioan ez dago horrelako ezer, zuriak eta beltzak soilik daude, ez dago grisik, eta uste dut bizitza grisez beteta dagoela, gris sorta oso zabalaz. Albiste ona da zuritik beltzerako kolore-sortan, ziur baten batean ados gaudela.  

  • Planteatzen duzuna da beti posible litzatekeela beste pertsonarekin akordio batera iristea? 

Zalantzarik gabe, baldin eta bi aldeek interesa badute eta tentsio gutxiagorekin, lasaiago bizi nahi badute. Akordioa gogobetekoa edo ez hain gogobetekoa izango da, hori bi pertsonen benetako interesen bateragarritasunaren arabera eta negoziazio-gaitasunaren (entzuteko eta beharrak adierazteko gaitasuna) arabera izango da. Normalean, gazteekin lan egiten dugunean, gatazkako aldeetako batek zailtasuna izaten du zer sentitzen, pentsatzen duen, zer behar duen modurik egokienean adierazteko;  horregatik, oso erabilgarria da tresna hauek (entzute aktiboa, mezu asertiboak…) txertatzea egunerokoan komunikazioa errazteko, gatazka areagotzea saihesteko eta akordioak bultzatzeko. 

Horri buruz lan egiten da tailer honetan, norberaren eta besteen gatazkak ahalik eta modurik eraginkor eta baketsuenean maneiatzeko trebetasunez.  Lehendabizi, gatazka-egoeretan beti agertzen diren kontzeptuak eta dinamikak landuko dira, eta, ondoren, gazteekin gizarte- eta hezkuntza-arloan esku hartzeko egoeretan aplikatzen diren komunikazio eraginkorreko, negoziazioko eta bitartekaritzako trebetasunak.   

  • Beraz, negoziatzea egokituko da...

Bai! Metodologia praktikoa eta dinamikoa da, gure zailtasunak ikusteko eta hobetzeko modurik onena da, eta baita gure sendotasunak ikusteko eta indartzeko ere. Gainera, modu honetan, tailerra atseginagoa egiten da eta hasiera-hasieratik aplika daiteke.

Gatazkak konpontzea eta gazteekin gizarte- eta hezkuntza-arloan esku hartzea negoziatzea