Udako artikulu nabarmenak: aniztasuna berdintasun-tratua eskatzen duen aberastasuna; familia barruko sexu-abusuen biktimen testigantzaren balorazio judizialean enpatiaz entzutea; genero disforia duten adingabeak

Argitalpen-data: 

Udako artikulu nabarmenak


EL GHARBI, S., 2022. La diversidad es una riqueza que exige un trato de igualdad. Quaderns de la Mediterrània = Cuadernos del Mediterráneo, no. 34, ISSN 1577-9297

Gaur egun, gobernu- eta toki-politikek genero-ikuspegia duten mekanismoak eta espazioak sustatzeko eta sortzeko erronkari egin behar diote aurre, aukera emateko jatorri desberdineko herritarrei gizarte-elkarrizketan eta eztabaidan laguntzeko, bai eta erabaki politikoak hartzen ere. Hala ere, gaur egungo errealitatea da aniztasunaren erronkei eman beharreko erantzun eraginkor eta egokiak, batzuetan premiaz behar direnak, ez direla iristen, nahiz eta zenbait diskurtso politikok asmo onak izan; eta horrek, azkenean, jatorri desberdineko herritarren irudia kaltetzen du. Pertsona horietako askok ez dute beren burua aktibismo politikoarekin identifikatuta sentitzen immigrazioaren eremutik haratago, eta bizi diren herrialdeko politikan eta gizarte zibilean parte hartzera ausartzen diren pertsona apurrak beren jatorri kultural edo erlijiosoaren arabera sailkatuak izaten dira. Horrela, bada, beharrezkoa da politika bizkorrak aktibatzea, benetako eta berdintasunezko inklusioa ahalbidetzeko, atzerritarrei buruzko legearen erreformatik hasita. Beldurra alde batera utzita bakarrik egin ahal izango diogu aurre Europan eta Espainian aurrera doan diskurtso totalitario eta diskriminatzaileari.


LIBERA MEDINA, S.Ó., 2022. Escucha empática en la valoración judicial del testimonio de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual intrafamiliar. Documentos de trabajo social: Revista de trabajo y acción social, no. 65, ISSN 1133-6552

Artikulu honen bidez, azaldu nahi dira familiaren testuinguruan sortzen eta errepikatzen den sexu-abusu delituaren biktima izan diren haur eta nerabeen lekukotzaren balorazio judizialean dauden korapilo kritikoak. Horretarako, proposatzen du entzute enpatikoa balioestea justizia-arloan eta haurren eta nerabeen eskubideen babesean lan egiten duten pertsonen praktika profesionalerako printzipio gisa. Ildo horretan, prozedura judizialetan entzuna izateko eskubideari buruzko irakurketa kritikoa sustatzen saiatzen da, biktimarengan eta haurtzaroaren ikuspegian oinarritutako ikuspegi batetik, biktimizazio sekundarioa arintzeko. Horretarako, prozesu penala osatzen duten faseak eta gizarte-langileek instantzia judizial horietako bakoitzean betetzen duten rola azaltzen dira.


MIRANDA NOVOA, M., 2022. El tratamiento de afirmación de género en menores con disforia de género y la validez del consentimiento informado. Cuadernos de bioética, vol. 33, no. 107, ISSN 1132-1989, 2386-3773

Praktika mediko pediatrikoan, genero-disforia edo genero-desadostasuna duten 18 urtetik beherakoen kasua izaten da, sexu biologikoaren eta sentitutako generoaren arteko inkongruentzia dutenak. Horrela, aukera medikoa eta juridikoa ematen da haur eta nerabeak genero-baieztapeneko tratamendua jasotzen hasteko. Helburu hori lortzeko adierazitako tratamendua elkarte zientifiko batzuek onetsi badute ere, zalantzan jarri dute, halaber, gorputzean egiten diren prozedurak atzeraezinak izan daitezkeelako. Hori dela eta, nahiz eta legeak nolabaiteko autonomia aitortzen dien adingabeei genero-baieztapenaren tratamendua hasteko erabakia hartzeko, ematen zaien informazioa ulertzeko eta onartzeko heldutasunik ezak zalantzan jar lezake baimen informatuaren baliozkotasuna.


OHARRA: Dokumentazio zentroko material oro kontsultagai dago, eta maileguan har daiteke