Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Octubre 2012ko Urria  
 

Azken berriak | Novedades

 

 

GEBen balorazio inkesta

Eman egiozu zeure balorazioa (pdf, 300kb) GEBren jardunari. Lagun gaitzazu inkesta txiki bati erantzunda. Parte hartu! 

Encuesta de valoración del OVJ

Valora la actividad (pdf, 303 kb) del OVJ. Ayúdanos a mejorar contestando a una pequeña encuesta. ¡Participa! 

 
 

 

Ikastaroa: 'Gizarte enpresagintza gazteentzat'

Ikastaroa Bilbon izango da, Gazteen Euskal Behatokiaren egoitzan, 2012ko azaroaren 26an, 27an eta 28an. Izena emateko epea urriaren 24tik azaroaren 14ra  izango da. Informazio gehiago

Curso: 'El emprendizaje social juvenil'

El curso será en Bilbao, en la sede del OVJ los días 26, 27 y 28 de noviembre. El plazo de inscripción será del 24 de octubre al 14 de noviembre. Más información

 
   

Ikastaroa: Gazteentzako lana eta mugikortasuna EB-n '

Ikastaroa Donostian izango da, Gazteguneren egoitzan, 2012ko azaroaren 19an, 20an eta 21ean. Izena emateko epea urriaren 22tik azaroaren 5era  izango da. Informazio gehiago  

Curso: 'Empleo juvenil y movilidad en la UE'

El curso será en  San Sebastián, en el Gaztegune, los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2012. El plazo de inscripción será del 22 de octubre al 5 de noviembre.  Más información

 
 

Laburrak | Breves

 

Gazteak bilduma: Prekarietatea eta Euskadiko gazteak (gaztelaniaz)
Bizitza normala garatzeko gizarte-baldintzak eta estrategia biografikoak. 
 
Colección Gazteak: Precariedad vital y juventud vasca
Condiciones sociales y estrategias biográficas para llevar una vida normal.

 
 

Elkarrizketa Soziologiako Katedradun Benjamín Tejerinarekin, ' Prekarietatea eta Euskadiko gazteak' argitalpenaren egilea. 

Entrevista con el Catedrático de Sociología Benjamín Tejerina, autor de la  publicación 'Precariedad vital y juventud vasca'. 

 
 

GEBen Dokumentazio Zentroko iraila-urriko liburu berriak (pdf, 229 kb). Gogoratu maileguan eska ditzakezula.

Centro de Documentación del OVJ: puedes ver los nuevos libros (pdf, 229 kb) adquiridos en septiembre-octubre y recuerda que los puedes pedir en préstamo.

 
 

Urriaren 21ean aukeratutako 75 legebiltzarkideetatik 8k 35 urte edo gutxiago dituzte, hau da, % 11 gazteak dira.

De los 75 parlamentarios y parlamentarias vascas elegidos el 21 de octubre 8 tienen 35 años o menos, lo que supone un 11 % de jóvenes.

 
   

Haurdunaldiaren borondatezko etenduren tasa 8,6koa da 15 eta 19 urte bitarteko emakumeengan, adin-talde bereko 1000 emakumeko. 

La tasa de interrupciones voluntarias del embarazo de las mujeres de15 a19 años de la CAPV es de 8,6 por cada 1000 mujeres de su misma franja de edad.

 
   

Behera egin du trafiko-istripuetan nahasitako 15 eta 29 urte bitarteko gazteen kopuruak. 
Aurtengo berriak irakurri nahi badituzu orrialde honetan aurki ditzakezu.

Desciende el número de personas de 15 a 29 años implicadas en accidentes de tráfico.
Si quieres leer otras noticias publicadas este año las puedes encontrar en esta página.

 
 
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
 

Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez, Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak jakinarazten dizu zure datu pertsonalak Gazteria eta Gizarte-Ekintza Zuzendaritzaren kontaktu-fitxategian sartuko ditugula, ondoren, buletin hau zabaltzeko eta Gazteria eta Gizarte-Ekintza Zuzendaritzaren zenbait argitalpenen berri emateko. Aipatutako Lege horretan jasotzen den moduan, datuok ikusi, zuzendu edo ezabatu nahi dituzula edo ez dituzula jarri nahi adierazteko, helbide honetara jo dezakezu: Eusko Jaurlaritza, Kultura Saila, Zerbitzu Zuzendaritza, Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz edo gaztebehatokia@ej-gv.es.

En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se le informa que sus datos serán introducidos en el fichero de Contactos de la Dirección de Juventud y Acción Comunitaria del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, tanto para difundir esta publicación como para dar a conocer otras publicaciones de la Dirección de Juventud y Acción Comunitaria. Como se recoge en la mencionada ley, puede dirigirse a la siguiente dirección para ver, corregir, borrar o declarar que no le interesa proporcionar los datos: Gobierno Vasco, Departamento de Cultura, Dirección de Servicios, Calle Donostia 1, 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@ej-gv.es

 

 

Azken eguneratzea: 2012/10/24