Gazte.doc - Gazteen Euskal Behatokiaren buletin elektronikoa - Observatorio Vasco de la Juventud

Argitalpen-data: 

  Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Octubre 2022ko urria  
 

Azken berriak | Últimas novedades

Tailerra: Gizon nerabeekin berdintasun eta maskulinitatearen gaineko lana egiteko tresna pedagogikoak

Tailerra

'Gizon nerabeekin berdintasun eta maskulinitatearen gaineko lana egiteko tresna pedagogikoak'. Tailerra Bilbon eta Donostian egingo dugu azaroan eta izena emateko epea urriaren 21era arte zabalik egongo da.

Taller

''Herramientas pedagógicas para el trabajo con adolescentes varones sobre igualdad y masculinidad'. El taller será en Bilbao y Donostia en noviembre y el plazo de inscripción estará abierto hasta el 21 de octubre.

Miren Saratxaga de Isla Gazteriako Zuzendari berria

Miren Saratxaga de Isla Gazteriako Zuzendari berria

'Gobernu Kontseiluak Miren Saratxaga izendatu du Gazteriako Zuzendaritzako buru (Gobernu Bilera 2022-10-4)

Miren Saratxaga de Islak (Amurrio, 1983) Gazteriako Zuzendaritzako kargua hartu du, Etxebizitza Departamentuko plangintza zuzendari eta Arabako Foru Aldundiko Gizarte Zerbitzuetako zuzendari gisa ibilbide instituzional zabala egin ondoren. Gazteriako Zuzendaritza hemendik aurrera Lehendakaritzako Trantsizio Sozialaren eta 2030 Agendaren Idazkaritza Nagusiari atxikita egongo da.

Miren Saratxaga de Isla nueva Directora de Juventud

El Consejo de Gobierno nombra a Miren Saratxaga al frente de la Dirección de Juventud (Consejo de Gobierno 4-10-2022)

Miren Saratxaga de Isla (Amurrio, 1983), asume la Dirección de Juventud - adscrita ahora a la Secretaría General de Transición Social y Agenda 2030 de Lehendakaritza- tras un amplio bajage institucional como Directora de Planificación del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco y como Directora de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Araba.

 

Laburrak | Breves

uan Manuel Feito Guerrero. Elkarrizketa nerabe gizonekin berdintasunari eta maskulinotasunari buruz lan egiteko tresna pedagogikoak mintegiko dinamizatzaileari

Juan Manuel Feito Guerrero: 'Mutil gazteak jada ez al dira lehengo gizonak bezalakoak, Rambo motako maskulinitate hori gaindituta, matxistak izateari utzi diote?'. Elkarrizketa nerabe gizonekin berdintasunari eta maskulinotasunari buruz lan egiteko tresna pedagogikoak mintegiko dinamizatzaileari.

Juan Manuel Feito Guerrero: '¿Los chicos jóvenes ya no son como los hombres de antes, han superado esa masculinidad tipo Rambo, han dejado de ser machistas?Entrevista al dinamizador del taller ‘Herramientas pedagógicas para el trabajo con adolescentes varones sobre igualdad y masculinidad’.

Gazteen adierazleak 2021. Euskadiko Gazteen Panorama

Gazteen adierazleak 2021. Euskadiko Gazteen Panorama

2021eko edizioan 104 adierazleren informazioa biltzen da, zazpi ataletan banatuta: Demografia eta biztanleria, Hezkuntza, Enplegua eta egoera ekonomikoa, Emantzipazioa eta etxebizitza, Osasuna, Aisia, kultura eta kirola eta Balioak eta jarrerak.

Indicadores de juventud 2021. Panorama de la juventud de Euskadi.La edición de 2021 contiene información referente a 104 indicadores, divididos en 7 apartados: Demografía y población, Educación, Empleo y situación económica, Emancipación y vivienda, Salud, Ocio, cultura y deporte y Valores y actitudes.

irakurketa gida: Gizon nerabeekin berdintasun eta maskulinitatearen gaineko lana egiteko tresna pedagogikoak

Behatokiko dokumentazio zentroko irakurketa gida: 'Gizon nerabeekin berdintasun eta maskulinitatearen gaineko lana egiteko tresna pedagogikoak'.

Guía de lectura del centro de documentación: 'Herramientas para el trabajo con adolescentes varones sobre igualdad y masculinidad'.

Beldur Barik lehiaketa 2022

Beldur Barik lehiaketa 2022, 12 eta 26 urte bitarteko gazteei zuzenduta. Lehiaketaren xedea da ikus-entzunezko produkzioen bidez erakustea neska eta mutilek nola erantzuten duten desberdintasun egoeren aurrean eta nola egiten dioten aurre indarkeria sexistaren adierazpenei Beldur Barik jarrerarekin. Lanak bidaltzeko epea azaroaren 11ra arte.

Concurso Beldur Barik 2022, dirigido a jóvenes de 12 a 26 años. Su objetivo es mostrar, a través de producciones de audiovisuales, cómo responden chicos y chicas ante situaciones de desigualdad y como enfrentan las manifestaciones de violencia sexista a través de la actitud Beldur Barik. Se pueden enviar los trabajos hasta el 11 de noviembre.

Dokumentazio Zentroko azken berriak

Dokumentazio Zentroko azken berriak: irailean gehitutako liburuak, dokumentuak online, nabarmendutako artikuluak. Liburuak, aldizkariak eta bestelako materialak gure lokalean kontsultatu daitezke.

Ùltimas novedades del Centro de Documentación: libros incorporados en septiembredocumentos on lineartìculos destacadosLos libros, revistas y otros materiales se pueden consultar en nuestro local.

 

 

 

 

 

Elkarrizketa zibersegurtasunaren inguruan formatzaile den Ane Martínez Reciori

Elkarrizketa zibersegurtasunaren inguruan formatzaile den Ane Martínez Reciori. Internet eta tresna digitaletako aholkularia, prestakuntza, gaikuntza eta coaching teknologikoan trebatutako aditua Ezberdin-en, Digitalde-n eta Aiara Valley-n.

Entrevista con Ane Martínez Recio, formadora sobre ciberseguridad. Ella es consultora en Internet y herramientas digitales, experta en formación, capacitación y coaching tecnológico en Ezberdin, Digitalde y AiaraValley.

irakurketa gida: Zibersegurtasuna; babesten al naute? babesten al gara? Babestu egiten naiz!

Behatokiko dokumentazio zentroko irakurketa gida: 'Zibersegurtasuna; babesten al naute? babesten al gara? Babestu egiten naiz!'.

Guía de lectura del centro de documentación: ''Ciberseguridad; ¿me protegen?, ¿nos protegemos?... ¡Me protejo!'.

 
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritzako Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Nafarroa Kalea, 2, 01007 Gasteiz, Araba) edo gaztebehatokia@euskadi.eus.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Lehendakaritza, Dirección de Servicios. C/ Nafarroa, 2, 01007 Gasteiz, Araba o gaztebehatokia@euskadi.eus