Eider Cadierno Amat, Agenda 2030 eta Garapen Iraunkorreko Helburuei buruzko ikastaroaren formatzaileari elkarrizketa

Argitalpen-data: 

Eider Cadierno Amat

  • Zenbat moda dago 2030 Agendan?

2030 Agendak eszeptizismoa sortzen du egiten duen planteamenduagatik eta GJH bakoitzerako aurkezten dituen adierazleengatik, aldez aurretik eskuraezinak diruditenak.
Horregatik, 2030 agenda ez da maila globalean bakarrik aurkezten. Tokiko esparruan errealitateei erantzun ahal izateko ekintzak ahalbidetzeko lan egiten du.
Horregatik, garrantzitsua da 2030 Agendaren inguruan gazteek dituzten beharrak, interesak eta erronkak entzuteko guneak sortzea. Harrera eta laguntza horren bidez, urratsez urrats, helburuak lortzeko estrategia eta tresna bideragarriak lantzen joatea. 

  • Baina 2030 Agenda gazteriari dagokio?

2030 agendak eskaintzen eta errazten dituen baliabideak eskuratuz, gazteak aldaketa-eragile izan daitezke beren komunitatean, udalerrian eta, oro har, ingurunean. Baina, horretarako, oso garrantzitsua da 17. GJH: ALIANTZAK abian jartzea, erakunde eta instituzioak prest egon daitezen beharrezkoak diren loturak sortzeko, kasu honetan gazteriarekin, eta guztion artean 2030 Agendaren helburu guztiak ahalbidetzeko.

Bai herritar guztiei, eta, beraz, baita gazteei ere. Pertsona bakoitzak bere aletxoa jarri behar du, horrek harreman-eredua, bizikidetza-eredua, zaintza-eredua, kontsumo-eredua eta abar aldatzea dakar berekin.

Lehenik eta behin, gazteak etorkizuna direla dioen klixetik atera behar dela uste dut  eta gazteak oraina direla integratzen saiatu behar dugu, hemen eta orain. 

  • Egin al daitezke gauzak 2030 Agendari ekarpenak egiten dizkioten gure proiektuetatik? 

Nire ustez, BETI egin daitezke eta egin behar dira gauzak gure gazte-proiektuetatik, gizartearen eragile aktiboak direlako eta, beraz, zentroan egon behar dutelako. Baina horretarako, lehen esan dudan bezala, garrantzitsua da 17. GJH horretan eragina izatea, aliantzen bidez eta baliabideak eskuratuz proiektu horiek gauzatu ahal izateko.
Ikastaroan gazteen beharrak eta interesak identifikatzen saiatuko gara, 2030eko agendari dagokionez, beren komunitateetan eta ingurunean eragina duten tokiko proiektuen diseinu zehatza sortu eta gauzatu ahal izan dezaten.

Agenda 2030 eta Garapen Jasangarrirako Helburuen inguruko ikastaroa