Gaztedoc logo handiasare sozialak

  Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Abril 2017ko apirila  
 

Azken berriak | Novedades

 

Aurrera begira 2016

 

Txostena: 'Aurrera Begira 2016. Gazteen aurreikuspenei buruzko adierazleak'

Aurrera begira urtero burutzen dugun ikerketa da, honako helburu hau izanik: Euskadiko gazteek nola antzematen duten oraina eta, epe laburrean, zeintzuk diren beraien etorkizunerako aurreikuspenak jakitea. Txostenaren laburpena.

Informe: 'Aurrera Begira 2016. Indicadores de expectativas juveniles'

Aurrera begira es una investigación que tiene como objetivo dar a conocer cómo percibe la juventud vasca el presente y cuáles son sus expectativas de futuro en el corto plazo. Resumen del informe.

 

Gune digitalean nola konektatu gazteekin ? ikastaroa

Gune digitalean, nola konektatu gazteekin? ikastaroa

Ikastaroa maiatzean zehar Lorena Fernandezekin, Bilbon, GEBren egoitzan izango da. Izena emateko epea: apirilaren 5etik maiatzaren 2ra. Formularioa

Curso: ¿Cómo conectar con la juventud en el espacio digital?

Curso en mayo con Lorena Fernández en nuestra sede de Bilbao. La inscripción será del  5 de abril a 2 de mayo. Formulario para apuntarse.

Dokumentazio zentroan martxoan bildutako artikuluak eta dokumentuak

Dokumentazio zentroan martxoan bildutako artikuluak eta dokumentuak

Dokumentazio Zentroan bildutako artikuluak eta dokumentuak martxoan zehar. Hilero egindako hautaketa.

Selección de artículos y documentos recopilados en marzo en el Centro de Documentación

Selección de documentos recopilados en marzo en el Centro de Documentación. 

 

Laburrak | Breves

lonjak

Euskadiko bost gaztetik bat gazteen lonja edo lokaletako kide da; ohikoagoa da mutilen artean eta 20 urtez azpiko gazteen artean.

Una de cada cinco personas jóvenes en Euskadi es miembro de alguna lonja o local juvenil. La pertenencia es más habitual entre los chicos y entre las personas menores de 20 años.

 

Gazteak eta enplegua Euskadin

Gazteak eta enplegua Euskadin: lanean ari diren gazteen lan-baldintzak, langabezian dauden gazteak, 30 eta 34 urte bitarteko pertsonen egoera...

Juventud y empleo en Euskadii: condiciones laborales de la juventud que trabaja, la juventud en paro, la situación de las personas de 30 a 34 años...

 

Dokumentazio zentrora iritsitako azken liburuak

GEBren Dokumentazio Zentrora iritsitako azken liburuakGogorarazten dizuegu liburu hauek kontsultan edo maileguan har ditzakezuela gure Dokumentazio-Gunean edo eskatu liburutegien arteko maileguan zure liburutegian.

Relación de los últimos libros incorporados al fondo del Centro de Documentación del OVJ. Os recordamos que podéis consultar y tomar en préstamo los libros en nuestro Centro de Documentación o solicitarlos en préstamo interbibliotecario desde vuestra biblioteca.

 

seme-alabak izatea nahia

 

Euskadin 30 urtetik beherako hamar gaztetik zortzik nahi dute seme-alabak izatea noizbait.

Ocho de cada diez jóvenes de Euskadi menores de 30 años desean tener hijos o hijas algún día.

 

Auzolandegiak

Izena ematea 2017 'Auzolandegiak' programan. Izena emateko epea irekita egongo da apirilaren 19tik 25era Internet bidez formularioa betez.

Inscripción en el programa de Campos de trabajo 'Auzolandegiak'. El plazo de inscripción estará abierto del 19 al 25 de abril a través de formulario en Internet.

 

Gaztedoc logoa

Gure buletina jaso nahi duzu? Harpidetu

Quiéres recibir nuestro boletín? Suscríbete!

 
 estatistikak
argitalpenak
zure iritzia
dokumentazio zentroa
formazioa
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
GEBren logoa
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010 Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@euskadi.eus.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@euskadi.eus

 

 

Azken eguneratzea: 2017/04/05