Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Octubre 2016ko urria  
 

Azken berriak | Novedades

 

 

Txostena: Euskadiko gazteak eta sare sozialak

Euskadiko gazteek zenbat erabiltzen dituzte sare sozialak?, zenbatek baliatu dituzte sare sozial horiek hainbat gai salatzeko edo horien gainean eztabaidatzeko?, eta, baita ere, zenbatek nozitu dute gaitzespena edo jazarpena?.

Informe: La juventud vasca en las redes sociales

En el presente análisis vamos a intentar cuantificar el uso de las distintas redes sociales, saber cuántas personas jóvenes se han valido de ellas para denunciar o debatir sobre diferentes temas, y también conocer cuántas han sufrido situaciones de rechazo o acoso.

 
 

 

Sexualitate anitzei arreta emateko materialak

Teoria, ikerketak, desioaren orientabide sexuala, transexualitatea, aniztasun sexuala, bideoen zerrenda, web orrialdeak...kontsultarako materiala. Eskeintzen dugun ikastaroaren informazioa.

Material sobre transexualidad y otras diversidades sexuales

Teoría, estudios, orientación sexual del deso, transexualidad, diversidad sexual, listado de videos, páginas web...material de consulta. Información del curso ofertado..

 
 

Laburrak | Breves

 

 

2017ko lehenengo ikastaroa: 'Substantziarik gabeko adikzioak'
Bi edizio (pdf, 254 kb) egingo ditugu, Bilbon 2017ko urtarrilaren 17, 24 eta 31 eta Donostian 2017ko urtarrilaren 19 eta 26 eta otsailaren 2an.  

Primer curso de 2017: 'Adicciones sin sustancia'
El curso (pdf, 293 kb) tendrá dos ediciones, en Bilbao los días 17, 24 y 31 de enero de 2017 y en Donostia el 19, 26 de enero y 2 de febrero de 2017.     

 
 

Zertarako balio dute eta zertarako erabili ahal dituzu Gazteen Euskal Behatokiaren estatistikak?  

¿Para qué sirven y cómo puedes utilizar las Estadísticas del Observatorio Vasco de la Juventud?  

 
 

 

Euskadin hamar gaztetik zazpi errefuxiatuei laguntzak eta etxebizitza ematearen aldekoak dira. 

En Euskadi siete de cada diez jóvenes apoyan la concesión de ayudas y vivienda a las personas refugiadas.

 
 

Dokumentazio Zentroko artikulu nabarmenak: transexualidad y menores; lonja eremuan eskuartze soziohezitzaile bat; fuga de cerebros y biografías low cost.

Artículos destacados del Centro de Documentación: transexualidad y menores; lonja eremuan eskuartze soziohezitzaile bat; fuga de cerebros y biografías low cost.

 

Gure buletina jaso nahi duzu? Harpidetu!

¿Quiéres recibir nuestro boletín?  Suscríbete!

 
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria eta Kirol Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria eta Kirol Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@euskadi.eus.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud y Deportes utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud y Deportes. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@euskadi.eus

 

 

Azken eguneratzea: 2016/10/21