Gazte.doc - Gazteen Euskal Behatokiaren buletin elektronikoa - Observatorio Vasco de la Juventud

Argitalpen-data: 

Gaztedoc buletinaren logoa
  Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Verano 2020ko uda  
 

Azken berriak | Últimas novedades

On- line jokoak, kirol apustuak, sare sozialak… menpekotasuna edo kondairak? ikastaroa

'On- line jokoak, kirol apustuak, sare sozialak... menpekotasuna edo kondairak?' ikastaroan izena emateko epea zabalik

Ikastaroa Bilbon, irailaren 23an , 30ean eta urriaren 7an egingo dugu, euskeraz. Izena emateko epea irailaren 2tik 11ra arte izango da. Aurrez-aurreko ikastaroa 12 lagunentzako lekua izanik

Abierto el plazo de inscripción para el curso 'Juegos on-line, apuestas deportivas, redes sociales... ¿Adicciones o leyenda?'

El curso  será en Bilbao, en euskera, los días 23, 30 de septiembre y el 7 de octubre. El plazo de inscripción es del 2 al 11 de septiembre. Curso presencial con un máximo de 12 personas.

Elkarrizketa Estibaliz Ansotegirekin

Gero eta ohikoagoa da adingabeak eta oso gazteak topatzea, kirol-apustuak eta on-line jokoak gehiegikeriaz erabiltzeagatik edo mendekotasun-arazoak izateagatik laguntza eskatzen dutenak

Entrevista con Estibaliz Ansotegi

Cada vez es más frecuente encontrar a personas menores de edad y personas muy jóvenes que solicitan ayuda por un uso abusivo de apuestas deportivas y juegos on-line o por problemas de adicción.

Zientzia eta tecnología gure egunerokoan online hitzaldia

Irakurketa gida: 'On- line jokoak, kirol apustuak, sare sozialak. Menpekotasuna edo kondairak?'

Gai bati begira baliabideak erabiliz egindako bilduma da

Guía de lectura: 'Juegos on- line, apuestas deportivas, redes sociales ¿adicciones o leyenda?'

Esta guía de lectura es una recopilación de recursos de información relacionados con el tema.

 

Laburrak | Breves

GEBren Dokumentazio Zentrora udan iritsitako azken liburuak. Kontsultan edo maileguan har ditzakezue Behatoriaren Dokumentazio zentroan edo eskatu liburutegien arteko maileguan zuen liburutegian.

Relación de los últimos libros incorporados en verano al fondo del Centro de Documentación del OVJ. Podéis consultar y tomar en préstamo los libros en nuestro centro o solicitarlos en préstamo interbibliotecario desde vuestra biblioteca.

2020ko ekainean Lanbiden lan-eskatzaile gisa izena emanda zutenen % 27,8 gazteak ziren, 35 urtetik beherakoak.

En junio de 2020 el 27,8 % de las y los demandantes de empleo en Lanbide eran jóvenes menores de 35 años.

Ekainean prestakuntza egokitu egin genuen modu ez-presentzialean egin ahal izateko. Hitzaldi horietako bat: 'Zibersegurtasuna edo gure ekintzen erantzunkizuna geure gain hartzeko erronkaAne Martínez Recioren eskutik, interneteko eta tresna digitaletako kontsultorea. 

Adaptamos la formación en junio para poder realizarla de forma no presencial.  Charla on-line 'Ciberseguridad o el reto de asumir la responsabilidad de nuestras acciones' con Ane Martínez Recio, consultora en Internet y herramientas digitales.

2020ko martxoan bildutako artikuluak eta dokumentuak on line

Ekainean prestakuntza egokitu egin genuen modu ez-presentzialean egin ahal izateko. Hona hemen hitzaldi bat: 'Bideodei eta komunikazio-tresnaAne Martínez Recioren eskutik, interneteko eta tresna digitaletako kontsultorea. 

Adaptamos la formación en junio para poder realizarla de forma no presencial. Charla on-line  'Herramientas de videollamada y comunicación' con Ane Martínez Recio, consultora en Internet y herramientas digitales.

 

Emaize

Gazteen Euskal Behatokiko Dokumentazio Zentroan 2020ko udan bildutako dokumentuak online.

Selección de documentos on line recopilados en el Centro de Documentación del OVJ en verano de 2020.

 

Udako artikulu nabarmenak

GEBren dokumentazio zentroko udako artikulu nabarmenak: COVID-19a eta itxialdia opari bihurtzeko aukera; bakarrik dauden adingabe atzerritarrak; desgaitasun intelektuala duten pertsonentzako unibertsitate-prestakuntza eta erregulazio emozionaleko premiei erantzutea.

Artículos destacados en verano del centro de documentación del OVJ: COVID-19 y encierro: nuevas oportunidades; menores extranjeros no acompañados; formación universitaria y habilidades socioemocionales para estudiantes con discapacidad intelectual.

 

 

 

 

 

GEBren dokumentazio zentroko martxoko artikulu nabarmenak

Euskadin 30 urtetik beherako ama duten jaioberrien portzentajea Europako txikiena da (2019an jaiotako guztien % 18,2).

En Euskadi el porcentaje de nacimientos de madres menores de 30 años es el más bajo de Europa (18,2 % del total de nacimientos en 2019).

GEBren dokumentazio zentroko martxoko artikulu nabarmenak

Unibertsitateko gradu teknikoetako edo osasun arlokoetako titulua duten pertsonek enplegu-tasa handiago dute, bai eta beren ikasketekin lotutako enplegu gehiago ere.

Las personas tituladas en grados universitarios de los campos técnicos y de la salud son las que tienen mayor tasa de empleo y además más empleo relacionado con sus estudios.

 
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
Gazteen Euskal Behatokiaren logoa
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@euskadi.eus.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@euskadi.eus