Aurrera begira

Aurrera Begira 

Aurrera Begira Gazteen Euskal Behatokiak urtero burutzen duen ikerketa da, honako helburu hau izanik: Euskadiko gazteek nola antzematen duten oraina eta, epe laburrean, zeintzuk diren beraien etorkizunerako aurreikuspenak jakitea.


Izenburua: Aurrera Begira 2023. Gazteen aurreikuspenei buruzko adierazleakAurrera Begira 2023ko txostenaren portada

Aurkezpen urtea: 2024

Laburpena: Aurrera Begira ikerketak hamaika urte daramatza aztertzen nola hautematen duen euskal gazteriak oraina eta zeintzuk diren etorkizuneko aurreikuspenak epe laburrean. 

Azterlan hori tresna sintetiko gisa sortu zen, gazteak gehien kezkatzen dituzten gaiei buruzko pertzepzioen bilakaera neurtzeko asmoz. Gai horien artean enplegua, emantzipazioa edo amatasuna/aitatasuna ditugu, besteak beste.


Izenburua: Aurrera Begira 2022. Gazteen aurreikuspenei buruzko adierazleakAurrera Begira 2022ko txostenaren portada

Aurkezpen urtea: 2023

Laburpena: Gazteen Euskal Behatokiak urtero egiten duen 'Aurrera Begira. Gazteen aurreikuspenei buruzko adierazleak' ikerketak hamargarren edizioa beteko du 2022an. Aurrera Begira 2013an sortu zen, Gazteria Zuzendaritzak eta Lehendakaritzak krisi-garai batean gazteei ahotsa emateko antzeman zuten kezkaren ondorioz. Helburua zera zen: jakitea nola baloratzen duten gazteek beren egoera, zeintzuk diren epe labur eta ertainerako dituzten itxaropenak langabeziaren, emigrazioaren edo emantzipaziorako zailtasunen inguruan, eta zein den etorkizunean duten konfiantza-maila.


Izenburua: Aurrera Begira 2021. Gazteen aurreikuspenei buruzko adierazleakAurrera begira 2021 txostenaren portada

Aurkezpen urtea: 2022

Laburpena: Aurrera Begira ikerketak bederatzi urte daramatza euskal gazteek oraina nola ikusten duten eta epe laburrean etorkizunerako dituzten itxaropenak zeintzuk diren aztertzen. Azterlana gazteak gehien kezkatzen dituzten gaien bilakaera ebaluatzeko tresna sintetiko gisa hartu zen: haien lan-etorkizuna, epe laburrean emantzipatzeko aukera edo lan-arrazoiengatik emigratzeko beharra.


Izenburua: Aurrera Begira 2020. Gazteen aurreikuspenei buruzko adierazleakAurrera begira 2020 txostenaren portada

Aurkezpen urtea: 2021

Laburpena: Aurrera Begira ikerketak zortzi urte daramatza euskal gazteek oraina nola ikusten duten eta epe laburrean etorkizunerako dituzten itxaropenak zeintzuk diren aztertzen. Azterlana gazteak gehien kezkatzen dituzten gaien bilakaera ebaluatzeko tresna sintetiko gisa hartu zen: haien lan-etorkizuna, epe laburrean emantzipatzeko aukera edo lan-arrazoiengatik emigratzeko beharra.


Izenburua: Aurrera Begira 2019. Gazteen aurreikuspenei buruzko adierazleak  Aurrera begira txostenaren portada

Aurkezpen urtea: 2020

Laburpena:Aurrera Begira ikerketak zazpi urte daramatza euskal gazteek oraina nola ikusten duten eta epe laburrean etorkizunerako dituzten itxaropenak zeintzuk diren aztertzen. Azterlana gazteak gehien kezkatzen dituzten gaien bilakaera ebaluatzeko tresna sintetiko gisa hartu zen: haien lan-etorkizuna, epe laburrean emantzipatzeko aukera edo lan-arrazoiengatik emigratzeko beharra.

Langabezian dauden euskadiko 10 gaztetik 9k espero dute lana urtebeteko epean aurkitzea


Izenburua: Aurrera Begira 2018. Gazteen aurreikuspenei buruzko adierazleak  (Formatu elektronikoan baino ez)Aurrera begira txostenaren portada

Aurkezpen urtea: 2019

Laburpena: Ikerketa hau Gazteen Euskal Behatokiak burutzen du urtero 2013tik helburu bikoitzarekin: alde batetik, Euskadiko gazteek nola antzematen duten oraina jakitea eta, bestetik, epe laburrean, zeintzuk diren beraien etorkizunerako aurreikuspenak ezagutzea. Horretarako Euskadiko gazteriaren lagin adierazgarri bati inkesta bat egiten zaio telefonoz. Lagina 15 eta 29 urte bitarteko 1512 gaztek osatzen dute. Ikerketaren emaitzak 10 adierazletan laburbiltzen dira. Adierazle horiek lan egoera eta emantzipazio-egoera aztertzen dute batez ere eta haien bilakaera oso positiboa izan da, oro har. 


Izenburua: Aurrera Begira 2017. Gazteen aurreikuspenei buruzko adierazleak (Formatu elektronikoan baino ez)Aurrera begira txostenaren portada

Aurkezpen urtea: 2018

Laburpena:Aurrera Begira Gazteen Euskal Behatokiak urtero burutzen duen ikerketa da, honako helburu hau izanik: Euskadiko gazteek nola antzematen duten oraina eta, epe laburrean, zeintzuk diren beraien etorkizunerako aurreikuspenak jakitea. Ikerketaren emaitzak 10 adierazletan laburbiltzen dira. Adierazle horiek lan egoera eta emantzipazio-egoera aztertzen dute batez ere.  

Laburpena


 

Izenburua: Aurrera Begira 2016. Gazteen aurreikuspenei buruzko adierazleak (Formatu elektronikoan baino ez)Aurrera begira txostenaren portada

Aurkezpen urtea: 2017

Laburpena: Aurrera Begira Gazteen Euskal Behatokiak urtero burutzen duen ikerketa da, honako helburu hau izanik: Euskadiko gazteek nola antzematen duten oraina eta, epe laburrean, zeintzuk diren beraien etorkizunerako aurreikuspenak jakitea. Emaitzak 10 adierazletan laburbiltzen dira: lehen hiru adierazleek gaur egungo egoeraren balorazioa aztertzen dute ikuspuntu ezberdinetatik: norberarena eta taldearena; jarraian lan aurreikuspenei buruzko lau adierazle aztertu dira; hurrengo adierazlea, emantzipazioaren ingurukoa da eta azkenik, etorkizunarekiko aurreikuspenei buruzko bi adierazle aztertu dira. 

Laburpena


Izenburua: Aurrera Begira 2015. Gazteen aurreikuspenei buruzko adierazleak (Formatu elektronikoan baino ez)Aurrera begira txostenaren portada

Aurkezpen urtea: 2016

Laburpena: Aurrera Begira Gazteen Euskal Behatokiak urtero burutzen duen ikerketa da. Hirugarren edizio honetan ere, hamar adierazleren bidez, Euskadiko gazteek oraina nola antzematen duten jakitea eta, epe laburrean, beraien etorkizunerako aurreikuspenak zeintzuk diren ezagutzea da ikerketaren helburu nagusia. Adierazle horien artean daude, besteak beste:egungo egoeraren balorazioa, lana aurkitzea aurreikustea, derrigorrez emigratu beharra aurreikustea edo gazteen gaitasunekiko konfiantza indizea. 

Laburpena


Izenburua: Aurrera Begira 2014. Gazteen aurreikuspenei buruzko adierazleak (Formatu elektronikoan baino ez)Aurrera begira txostenaren portada

Aurkezpen urtea: 2015

Laburpena: Aurrera Begira ikerketak Euskadiko gazteek beren egoerari eta etorkizunarekiko aurreikuspenei buruz egindako balorazioak biltzen ditu 10 adierazletan.

Ikerketa hau 2013an sortu zen eta honen bidez gazteen egoera ebaluatzeko eta jarraitzeko tresna erraza eta sintetikoa eskaini nahi zaie bai herritarrei bai gazteriaren arloan erantzukizun politiko edota teknikoak dituzten guztiei.  

Laburpena


Izenburua: Aurrera begira 2013. Gazteen aurreikuspenei buruzko adierazleak (Formatu elektronikoan baino ez)Aurrera begira txostenaren portada

Aurkezpen urtea: 2014

Laburpena: Gazteen Euskal Behatokiak eta Prospekzio Soziologikoen Kabineteak egindako azterlana da Aurrera begira, Euskadiko gazteek etorkizuna epe labur eta ertainean nola ikusten duten jakitea da bere helburu nagusia. Inkesta bateko emaitzetan oinarrituta, hamar adierazle prestatu dira, gazteek orainaz duten balorazioaren eta etorkizunera begira dituzten aurreikuspenen sintesi gisa. 

Txosten luzea. Aurrera begira – Mirando al futuro