Gaztedoc buletina

 

Gaztedoc buletina

  Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Febrero 2019ko otsaila  
 

Laburrak | Breves

Indarkeria matxista tailerra

 

Tailerra: 'Gazteekin indarkeria matxista prebenitzeko estrategiak'

Tailerrak bi edizio izango ditu; lehenengoa Donostian izango da martxoaren 4an eta 7an eta bigarrena Bilbon, martxoaren 13an eta 14an. Izena emateko epea otsailaren 11tik 21era zabalik.

Taller: 'Estrategias de prevención de la violencia machista con jóvenes'

El taller tendrá dos ediciones, la primera en Donostia los días 4 y 7 de marzo y la segunda en Bilbao el 13 y 14 de marzo. El plazo de inscripción es del 11 al 21 de febrero.

Elkarrizketa adikzioak

‘Gazte asko, kirol apustu edo on-line jokoekiko adikzioagatik edo erabilera desegokiagatik laguntza eskatzen ari dira’.

'Muchas personas jóvenes están solicitando ayuda por problemas de adicción o uso abusivo de apuestas deportivas y juegos on-line’.

Euskadiko gazteek gehiago aukeratzen dute unibertsitatean ikastea lanbide heziketako zikloak egitea baino.

La juventud de Euskadi sigue optando en mayor medida por estudiar en la universidad que por realizar ciclos formativos.

 

Alkoholaren eta kalamuaren kontsumoak jaitsi egin dira Euskadiko gazteen artean

 

Alkoholaren eta kalamuaren kontsumoak jaitsi egin dira Euskadiko gazteen artean.  

Desciende el consumo de alcohol y cannabis entre la juventud vasca.   

 

Irakurketa gida: adikzioak

Substantziarik gabeko adikzioei buruzko bibliografiaGEBren Dokumentazio Zentroko irakurketa gida.

Bibliografía sobre adicciones sin sustancia, guía de lectura del Centro de Documentación del OVJ.

 

Liburuak urtarrilean

GEBren Dokumentazio Zentrora urtarrilean iritsitako azken liburuak. Gogorarazten dizuegu liburu hauek kontsultan edo maileguan har  ditzakezuela gure Dokumentazio-Gunean edo eskatu liburutegien arteko maileguan zure liburutegian.

Relación de los últimos libros incorporados en enero al fondo del Centro de Documentación del OVJ. Os recordamos que podéis consultar y tomar en préstamo los libros en el Centro de Documentación o solicitarlos en préstamo interbibliotecario desde vuestra biblioteca. 

 
 

azken dokumentuak. eta aldizkarien aurkibideak

Gure dokumentazio zentroan bildutako azken dokumentuak. eta aldizkarien aurkibideak. Interesgarritzat jotzen duzun edozein artikulu eskatu ahal duzu: geb-liburutegia@euskadi.eus helbidean.

Selección de los últimos documentos recopilados en nuestro centro de documentación junto con el índice de las revistas. Puedes solicitar cualquier artículo que te interese en: geb-liburutegia@euskadi.eus.

 

gaztedoc buletina

Gure buletina jaso nahi duzu? Harpidetu!

¿Quiéres recibir nuestro boletín?  Suscríbete!

 Estatistikak
Argitalpenak
Zure iritzia
Dokumentazio zentroa
Formazioa
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
Gazteen Euskal Behatokiaren logoa
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010 (Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@euskadi.eus.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@euskadi.eus