Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Diciembre 2017ko Abendua  
 

Azken berriak | Novedades

Etxebizitza-emantzipazioaren kostua Euskadin 2016

Ikerketa: 'Etxebizitza-emantzipazioaren kostua Euskadin 2016'

Ikerketan ondorioztatzen denez, orain etxebizitza hartzearen kostua txikiagoa da krisiaren aurretiko urteetan baino, hala ere bakarrik emantzipatu nahi duen gazte batek soldata erdia baino gehiago bideratu behar du etxebizitza ordaintzeko. Ikerketaren aurkezpena.

Estudio: 'El coste de la emancipación residencial en Euskadi 2016'

La investigación concluye que el coste de acceso a la vivienda es menor que antes de la crisis aunque todavía compromete más de la mitad del sueldo de la juventud que quiere emanciparse en solitario. Presentación del estudio.

 

Erotika 2.0: zibersexoa, sexting-a eta intimitatea pornografia bihurtzea nerabezaroan

Ikastaroa: 'Erotika 2.0: zibersexoa, sexting-a eta intimitatea pornografia bihurtzea nerabezaroan'

Ikastaroa EMAIZEko formatzaileek emango dute Bilbon 2018ko otsailaren 20an, 27an eta martxoaren 6an eta izena emateko epea urtarrilaren 16tik 30era izango da.   

Curso: 'Erótica 2.0: cibersexo, sexting y la pornografización de la intimidad en la adolescencia'

El curso que impartirá personal de EMAIZE en Bilbao será los días 20 y 27 de febrero y 6 de marzo de 2018 y el plazo de inscripción será del 16 al 30 de enero de 2018.  

 
 

 

2018ko lehenengo seihilekorako behin-behineko  prestakuntza-plana

Urtarrilaren 24an ekingo diegu 2018ko prestakuntza-planaren jarduerei ORTZADARkoek emango duten ikastaroarekin. Aurten antolatutako ikastaroetan 212 profesionalek hartu dute parte. ESKERRIK ASKO DENOI!

Avance del plan de formación para el año 2018

Iniciamos el 24 de enero las actividades enmarcadas en el Plan de formación 2018 con el curso que impartirá personal de ORTZADAR. A lo largo del 2017 212 profesionales han participado en nuestros cursos. Eskerrik asko denoi!

 
 

Laburrak | Breves

Zure laguntza behar dugu gure lana hobetzeko. Bi minutuko inkesta on line hau egitea eskertuko genizuke! Eskerrik asko!

Necesitamos tu ayuda para mejorar nuestro trabajo. Te agradeceríamos que completaras esta encuesta online, sólo te llevará dos minutos! Eskerrik asko!

Gazteen iritzi eta jarreren bilduma: Behatokiak egindako analisiak 2017ko urtean.

Recopilación de opiniones y actitudes de la juventud: análisis que ha realizado el OVJ en el 2017.

Gazteen Euskal Behatokiak gauzatu dituen ikerketa eta argitalpenen bilduma 2017an zehar.

Recopilación de investigaciones y publicaciones que ha realizado el OVJ en el 2017.

'Intersexualitatea gizaki guztien ezaugarria da'. Elkarrizketa "Arkeologia identitarioak: transexualitatea eta bestelako aniztasun sexual" ikastaroko EMAIZEko hezitzaileekin.

'La intersexualidad es un rasgo de todos los seres humanos'. Entrevista a las formadoras del curso 'Arqueologías identitarias: transexualidad y otras diversidades sexuales'.

 

2017ko irakurketa-giden bilduma: gai bati begira liburu, aldizkarietako artikulu eta bestelako baliabideak erabiliz egindako bilduma. 

Recopilación de guías de lectura que ha realizado el OVJ en 2017: libros, artículos de revistas, tesis y otros recursos de información relacionados con un tema.  

 
 

 

Auzolandegiak programa 2018. Deialdia entitateentzat.

Programa Auzolandegiak. Convocatoria 2018 para entidades.

 
 

Zorionak eta urte berri on! Gazteen Euskal Behatokiak urte berri zoriontsua opa dizue. 

El Observatorio Vasco de la Juventud os desea un feliz año nuevo 2018.

 
 
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politika Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@euskadi.eus.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@euskadi.eus

 

 

Azken eguneratzea: 2017/12/15