Gazte.doc - Gazteen Euskal Behatokiaren buletin elektronikoa - Observatorio Vasco de la Juventud

Argitalpen-data: 

Gaztedoc buletinaren logoa
  Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Junio 2020ko ekaina  
 

Azken berriak | Últimas novedades

Euskadiko Gazteak 2020 inkesta

Euskadiko Gazteak 2020 inkesta

Gazteen Euskal Behatokia 2020ko maiatza eta uztaila bitartean Euskadiko Gazteak 2020 inkesta egiten ari da. 1500 gazte elkarrizketatzen ari da, haien egoera eta kezkak ezagutzeko.

Encuesta Juventud Vasca 2020

El Observatorio Vasco de la Juventud realiza entre mayo y julio de 2020 la encuesta Juventud Vasca 2020. Se entrevistará a 1500 personas jóvenes para conocer su situación y sus inquietudes.

Zientzia eta tecnología gure egunerokoan online hitzaldia

On-line hitzaldia: 'Zientzia eta teknologia gure egunerokoan'

Ekainean prestakuntza egokitu egin dugu modu ez-presentzialean egin ahal izateko. Lehenengo on-line hitzaldia duzue hau: 'Zientzia eta teknologia gure egunerokoanAitor Santamariaren eskutik, Deustu LearnngLabe-eko ingeniaria

Charla on-line: 'Ciencia y tecnología en nuestro día a día'

Hemos adaptado la formación para poder realizarla de forma no presencial en junio. Esta es nuestra primera charla on-line Ciencia y tecnología en nuestro día a día ' con Aitor Santamaría, ingeniero de Deustu LearnngLab.

Irakurketa gida: Zientzia eta tecnología gure egunerokoan online hitzaldia

Irakurketa gida: 'Zientzia eta teknologia gure egunerokoan'

Gai bati begira baliabideak erabiliz egindako bilduma da

Guía de lectura: 'Ciencia y tecnología en nuestro día a día'

Esta guía de lectura es una recopilación de recursos de información relacionados con el tema.

Zibersegurtasuna edo gure ekintzen erantzukizuna geure gain hartzeko erronka

Gure bigarren hitzaldia on-line: 'Zibersegurtasuna edo gure ekintzen erantzukizuna geure gain hartzeko erronka'

Ekainean prestakuntza egokitu egin dugu modu ez-presentzialean egin ahal izateko. Bigarren hitzaldia:'Zibersegurtasuna edo gure ekintzen erantzukizuna geure gain hartzeko erronkaAne Martínez Recioren eskutik, interneteko eta tresna digitaletako kontsultorea

Charla on-line: 'Ciberseguridad o el reto de asumir la responsabilidad de nuestras acciones'

Hemos adaptado la formación para poder realizarla de forma no presencial en junio. Nuestra segunda charla on-line  Ciberseguridad o el reto de asumir la responsabilidad de nuestras acciones ' con Ane Martínez Recio, consultora en Internet y herramientas digitales'.

Zientzia eta tecnología gure egunerokoan online hitzaldia

 

Hirugarren hitzaldia on-line: 'Bideodei- eta komunikazio-tresnak'

Ekainean prestakuntza egokitu egin dugu modu ez-presentzialean egin ahal izateko. Hirugarren hitzaldia: 'Bideodei eta komunikazio-tresnakAne Martínez Recioren eskutik, interneteko eta tresna digitaletako kontsultorea

Charla on-line: 'Herramientas de videollamada y comunicación'

Hemos adaptado la formación para poder realizarla de forma no presencial en junio. Nuestra tercera charla on-line  'Herramientas de videollamada y comunicación' con Ane Martínez Recio, consultora en Internet y herramientas digitales'.

 

Laburrak | Breves

2020ko martxoan bildutako artikuluak eta dokumentuak on line

Euskadin ikasten ez dauden 15 eta 24 urte bitarteko gazte langabeen portzentajea Espainiako eta Europar Batasuneko batezbestetik behera dago.

En Euskadi el porcentaje de jóvense de 15 a 24 años que no están estudiando ni trabajando es más bajo que la media de España y de la UE.

 

Emaize

Gazteen Euskal Behatokiko Dokumentazio Zentroan 2020ko maiatzean bildutako dokumentuak online.

Selección de documentos on line recopilados en el Centro de Documentación del OVJ en mayo de 2020.

 

Urtarrileko liburuak

GEBren dokumentazio zentroko maiatzeko artikulu nabarmenak: gazteekin gizarte- eta hezkuntza-arloan lan egitea; bikote-harremanetan jokabide kontrolatzaileak; Psikosian Esku Hartzeko Programa Goiztiarra (PiPPs).

Artículos destacados en mayo del centro de documentación del OVJ: trabajo socioeducativo con jóvenes; comportamientos de control en la pareja en la era digital; Programa de Intervención Precoz en Psicosis, PiPPS.

 

 

 

 

 

GEBren dokumentazio zentroko martxoko artikulu nabarmenak

GEBren dokumentazio zentroko rmaiatzean iritsitako azken liburuak.

Relación de los últimos libros incorporados en mayo al fondo del Centro de Documentación del OVJ.

 
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@euskadi.eus.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@euskadi.eus

 

F

Fseleccion