Gaztedoc buletinaGazteen Euskal Behatokiaren sare sozialak

  Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Octubre 2017ko urria  
 

Azken berriak | Novedades

 

Gazteen Itzulerarako Laguntza programa

 

Itzuli etxera Gazteen Itzulerarako Laguntza programarekin!

Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) lantokiek gazteak kontrata ditzaten Eusko Jaurlaritzak Gazteen Itzulerako Laguntzen deialdia onartu du.

Vuelve a casa con las Ayudas al Retorno Juvenil

El Gobierno Vasco ha aprobado la convocatoria de Ayudas al Retorno Juvenil, destinadas a la contratación de personas jóvenes en centros de trabajo de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV).

 

Arkeologia identitarioak: transexualitatea eta bestelako aniztasun sexualak

'Arkeologia identitarioak: transexualitatea eta bestelako aniztasun sexualak' ikastaroan izena emateko epea zabalik

Ikastaroa Donostian, azaroaren 14an,  21ean eta 28an egingo dugu, euskaraz. Izena emateko epea urriaren 27ra arte izango da.

Abierto el plazo de inscripción para el curso: 'Arqueologías identitarias: transexualidad y otras diversidades sexuales'

El curso será en Donostia, en euskera, los días 14, 21 y 28 de noviembre. El plazo de inscripción es hasta el 27 de octubre.

 

Gazteen emantzipazioa Euskadin 2015 ikerketa

 

Ikerketa: 'Gazteen emantzipazioa Euskadin 2015'

Gazteen emantzipazioa Euskadin 2015' (pdf, 1 Mb) liburuarekin Gazteen Euskal Behatokiak aztertzen du zelako baldintzetan emantzipatzen diren gazteak eta zein zailtasunei egin behar diete aurre. Ikerketaren 10 datu esanguratsu.

Estudio: 'La emancipación de la juventud en Euskadi 2015'

Con la publicación de 'La emancipación de la juventud en Euskadi 2015' (pdf, 1 Mb) el Observatorio Vasco de la Juventud analiza las dificultades y las condiciones en las que se emancipan las personas jóvenes. 10 datos a destacar de la investigación.

 
 

Laburrak | Breves

 

Estibaliz Ansotegiri egindako elkarrizketa

 

ORTZADAR enpresak kudeatzen dituen adikzioak prebenitzeko programen koordinatzailea den Estibaliz Ansotegiri egindako elkarrizketa. 'Gazteengana heltzeko drogei buruzko egiazko informazioa eta objektiboa izatea funtsezkoa da'. 

Entrevista a Estibaliz Ansotegi coordinadora de programas de prevención de adicciones de la empresa ORTZADAR. 'Tener una información objetiva y veraz sobre el tema de las drogodependencias es fundamental para poder llegar al público joven'    

 
 

azken liburuak eta artikulu nabarmenak

GEBren dokumentazio zentrora iritsi diren azken liburuak ikusgai eta artikulu nabarmenak: 'gazte politikak, telebistan emandako zenbait sailetan agertzen den indarkeria, harreman erromantikoak'.

Relación de los últimos libros incorporados al centro de documentación del OVJ y artículos destacados: 'políticas públicas de juventud, violencia en series juveniles, relaciones románticas'.

 
 

30 urtetik beherako gazte emantzipatu gehienek alokairua aukeratzen dute

 

30 urtetik beherako gazte emantzipatu gehienek alokairua aukeratzen dute. 

La juventud emancipada menor de 30 años opta mayoritariamente por el alquiler.

 
 

azken dokumentuak. eta aldizkarien aurkibideak

Gure dokumentazio zentroan bildutako azken dokumentuak. eta aldizkarien aurkibideak. Interesgarritzat jotzen duzun edozein artikulu eskatu ahal duzu: geb-liburutegia@euskadi.eus helbidean.

Selección de los últimos documentos recopilados en nuestro centro de documentación junto con el índice de las revistas. Puedes solicitar cualquier artículo que te interese en: geb-liburutegia@euskadi.eus.

 

gaztedoc buletina

Gure buletina jaso nahi duzu? Harpidetu!

¿Quiéres recibir nuestro boletín?  Suscríbete!

 Estatistikak
Argitalpenak
Zure iritzia
Dokumentazio zentroa
Formazioa
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
Gazteen Euskal Behatokiaren logoa
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010 (Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@euskadi.eus.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@euskadi.eus

 

 

Azken eguneratzea: 2017/10/18