Eskabidea egiteko gomendioak

Eskaerarako aholkuak

Eskaera betetzeko, datu hauek eskatuko dizkizugu:

Interesdunaren datuak

  • Bankuko datuak: Ekonomia eta Ogasun Sailaren hirugarrenen erregistroan alta eman beharko duzu ordainketak kudeatzeko.
  • Datu pertsonalak: zure jaioteguna adierazi beharko duzu.
  • Datu ekonomikoak eta ondarezkoak: adierazi beharko duzu zein lurralde historikotan kotizatzen duzun; Errenta Aitorpena (PFEZ) aurkeztu duzun ala ez; pentsio konpentsatzaileak jasotzen edo ordaintzen dituzun; etxebizitzaren baten jabea zaren, baina ezin duzula bertan bizi zure borondatearekin zerikusirik ez duen arrazoi batengatik.
  • Erroldatze-datuak: adierazi Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan erroldatuta egon zaren ala ez, eskaera egin baino urtebete lehenagotik gutxienez; eta/edo 3 urte jarraian egiaztatzen dituzun laguntza eskatu aurreko 10 urteetan EAEko edozein udalerritan.

Gainera, zure egungo erroldatzea zein den adierazi behar duzu (laguntza eskatzen den etxebizitzarekin bat etorri behar du). Azken 10 urteetan beste leku batzuetan erroldatuta egon bazara, udalerri horiek adierazi behar dituzu.

Interesdunaren datuak

Etxebizitzaren datuak

Laguntza eskatzen duzun etxebizitzaren kokapena adierazi beharko duzu, kontratuan eta erroldan agertzen dena. Etxebizitza hau zure ohiko etxebizitza edo bizileku iraunkorra izango da.

Etxebizitzaren datuak

Kontratuaren datuak

Etxebizitzaren kontratu mota adierazi beharko duzu:

  • Errentamendua kontratua bada, Euskal Autonomia Erkidegoko Hiri Finken Errentamendu Kontratuen Erregistroan inskribatuta dagoen ala ez adierazi beharko duzu, inskripzio-zenbakiarekin batera.
  • Salerosketako kontratua bada, Jabetza Erregistroan inskribatuta dagoen ala ez adierazi beharko duzu.
Kontratuaren datuak

Administrazioaren egiaztapenak (garrantzitsua)

Aurka egiteko eskubidea baliatzen baduzu, administrazioak prozeduran eskatutako dokumentuak kontsultatzeko edo biltzeko aukerari uko egiten diozula adierazten ari zara.

(39/2015 Legearen 28. artikulua). Beraz, ezin izango dugu modu erraz, azkar eta doan lortu zure diru-sarrerak egiaztatzen dituen dokumentaziorik, ezta etxebizitzarik jabetzan ez duzula egiaztatzen duen ziurtagiririk edo bestelako dokumentaziorik ere.

Administrazioaren egiaztapenak

Jakinarazpena eta komunikazioa

Jakinarazpen eta komunikazio bideak

Jakinarazpenak eta komunikazioak jaso nahi dituzun modua aukera dezakezu:

  • Postala: atal honetan adierazten duzun posta-helbidera bidaliko dira.
  • Elektronikoa: Nire karpetako jakinarazpen eta komunikazioen sarrerako ontzira bidaltzen dira. Onartutako ziurtagiri elektroniko bat izatea beharrezkoa da (BakQ). Sartu ahal izateko, 10 egun natural dituzu sartu ahal izateko; denbora hori igarota, uko egin diozula ulertuko da. Honela, jakinarazpena egintzat joko da, eta prozedurak aurrera jarraituko du.

Abisuak jasotzeko datuak

Ohar bat jasoko duzu SMS edo posta elektroniko bidez jakinarazpen edo komunikazio bat bidaltzen zaizun bakoitzean. Helbide elektroniko bat baino gehiago edo telefono-zenbaki bat baino gehiago adierazi nahi baduzu, puntu eta koma (;) bidez bereizi.

Jakinarazpen, komunikazio eta abisuen hizkuntza

Aukeratu zein hizkuntzatan jaso nahi dituzun komunikazioak.