Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Diciembre 2016ko Abendua  
 

Azken berriak | Novedades

Ikerketa: 'Gazteen Adierazleak 2015'

Gazteen Adierazleak 2015, gazteen inguruko 111 adierazle biltzen ditu, lurralde-historiko bakoitzaren datuak aztertzen ditu eta datu-base interaktiboa ere eskeintzen du, grafikoak eta mapak egin ahal izateko.

Estudio: 'Indicadores de juventud 2015'

Indicadores de Juventud 2015, recoge datos estadísticos de 111 indicadores sobre la juventud vasca, análisis de los tres territorios históricos y una base de datos interactiva que permite elaborar gráficos y mapas.

 

Ikastaroa: 'Erotika 2.0: zibersexoa, sexting-a eta intimitatea pornografia bihurtzea nerabezaroan'

Ikastaroa EMAIZEko formatzaileek emango dute Bilbon 2017ko otsailaren 7an, 14an eta 21ean eta izena emateko epea urtarrilaren 9tik 20ra izango da.   

Curso: 'Erótica 2.0: cibersexo, sexting y la pornografización de la intimidad en la adolescencia'

El curso que impartirá personal de EMAIZE en Bilbao será los días 7, 14 y 21 de febrero de 2017 y el plazo de inscripción es del 9 al 20 de enero de 2017.  

 

Ikerketa: 'Etxebizitza-emantzipazioaren kostua Euskadin 2015'

Ikerketan ondorioztatzen denez, Euskadin etxebizitza librea ez dago gazteen eskura, eta etxebizitza babestua bakarrik da aukera bideragarria bakarrik emantzipatu nahi duen gazte batentzat. Ikerketaren aurkezpena.

Estudio: 'El coste de la emancipación residencial en Euskadi 2015'

La investigación concluye que la vivienda libre en Euskadi no está al alcance de la juventud y que sólo la vivienda protegida es una opción viable para una persona joven que quiera emanciparse en solitario. Presentación del estudio.

 

 

2017ko behin-behineko  prestakuntza-plana

Urtarrilaren 17an ekingo diegu 2017ko prestakuntza-planaren jarduerei ORTZADARkoek emango duten ikastaroarekin. Aurten antolatutako ikastaroetan 210 profesionalek hartu dute parte. Eskerrik asko denoi!

Avance del plan de formación para el año 2017

Iniciamos el 17 de enero las actividades enmarcadas en el Plan de formación 2017 con el curso que impartirá personal de ORTZADAR. A lo largo del 2016 210 profesionales han participado en nuestros cursos. Eskerrik asko denoi!

 
 

Laburrak | Breves

'Intersexualitatea gizaki guztien ezaugarria da'. Elkarrizketa "Arkeologia identitarioak: transexualitatea eta bestelako aniztasun sexual" ikastaroko EMAIZEko hezitzaileekin.

'La intersexualidad es un rasgo de todos los seres humanos'. Entrevista a las formadoras del curso 'Arqueologías identitarias: transexualidad y otras diversidades sexuales'.

 

 

Gazteen iritzi eta jarreren bilduma: Behatokiak egindako analisiak 2016ko urtean.  

Recopilación de opiniones y actitudes de la juventud: análisis que ha realizado el OVJ en el 2016.   

 

Gazteen Euskal Behatokiak gauzatu dituen ikerketa eta argitalpenen bilduma 2016an zehar.

Recopilación de investigaciones y publicaciones que ha realizado el OVJ en el 2016.

 

2016ko irakurketa-giden bilduma: gai bati begira liburu, aldizkarietako artikulu eta bestelako baliabideak erabiliz egindako bilduma. 

Recopilación de guías de lectura realizados por el OVJ en 2016: libros, artículos de revistas, tesis y otros recursos de información relacionados con un tema.  

 
 

 

Euskadiko Gazteak Lankidetzan programa. 2017rako proiektuak aurkezteko deialdia entitateentzat.

Programa Juventud Vasca Cooperante. Convocatoria 2017 para entidades de cooperación que presentan proyectos.

 

Zure laguntza behar dugu gure lana hobetzeko. Bi minutuko inkesta on line hau egitea eskertuko genizuke! Eskerrik asko!

Necesitamos tu ayuda para mejorar nuestro trabajo. Te agradeceríamos que completaras esta encuesta online, sólo te llevará dos minutos! Eskerrik asko!

 

Zorionak eta urte berri on! Gazteen Euskal Behatokiak urte berri zoriontsua opa dizue. 

El Observatorio Vasco de la Juventud os desea un feliz año nuevo 2017.

 
 
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Enplegua eta Gizarte Politika Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@euskadi.eus.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@euskadi.eus

 

 

Azken eguneratzea: 2016/12/20