Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Diciembre 2018ko Abendua  
 

Azken berriak | Novedades

Txostena: 'Gazteen argazkiak 21'

Gazteen argazkiak izeneko bildumaren txosten berri honek hainbat gai sozial eta politikoei buruz gazteek dituzten iritziak eta jarrerak biltzen ditu, eta gainera 30 urtetik gorako biztanleriak dituenekin konparatzen ditu. Txostenaren aurkezpena.

Informe: 'Retratos de Juventud 21'

Este nuevo informe nuevo informe de la colección Retratos de juventud recoge la opinión y las actitudes de la juventud sobre un amplio abanico de temas sociales y políticos, comparándola con la de la población de 30 y más años. Presentación del estudio.
 

2019ko behin-behineko  prestakuntza-plana

 

2019ko behin-behineko  prestakuntza-plana

Urtarrilaren 22an ekingo diegu 2019ko prestakuntza-planaren jarduerei ORTZADARkoek emango duten ikastaroarekin. Aurten antolatutako ikastaroetan 221 profesionalek hartu dute parte. ESKERRIK ASKO DENOI!

Avance del plan de formación para el año 2019

Iniciamos el 22 de enero las actividades enmarcadas en el Plan de formación 2019 con el curso que impartirá personal de ORTZADAR. A lo largo del 2018 221 profesionales han participado en nuestros cursos. Eskerrik asko denoi!
 
 

Laburrak | Breves

Estatistikak

Euskadiko gazteen iritzi eta jarreren bilduma: Gazteen Euskal Behatokiak egindako datu estatistikoen analisiak 2018ko urtean.

Recopilación de opiniones y actitudes de la juventud de Euskadi: análisis de datos estadísticos que ha realizado el OVJ en el 2018.

GEBren Dokumentazio Zentroan 2018an egindako irakurketa-giden bilduma: gai bati begira liburu, aldizkarietako artikulu eta bestelako baliabideak erabiliz egindako bilduma.

Recopilación de guías de lectura que ha realizado el Centro de Documentación del OVJ en 2018: libros, artículos de revistas y otros recursos de información relacionados con un tema.

15 eta 34 urte bitarteko Euskadiko hamar gaztetik seik Internet bidezko erosketak egin dituzte 2018an.

Seis de cada diez jóvenes de Euskadi de 15 a 34 años han realizado compras por Internet en 2018.

2018ko urtarrilaren 1ean atzerriko 15 eta 29 urte bitarteko 36105 lagun bizi ziren Euskadin.

Desciende el número de personas extranjeras de 15 a 29 años empadronadas en Euskadi.

Euskaraldia dela eta, Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazteek duten euskararen ezagutzari eta erabilerari buruzko datuak aurkeztu ditugu.

Con motivo de la celebración del Euskaraldia, el OVJ presentó unos datos de evolución del conocimiento y uso del euskera por parte de la juventud de Euskadi de entre 15 y 29 años. 

 

2019ko Euskal Gazteria Lankidetzan programarako lankidetza proiektuak aurkezteko deialdia. Epea irekita 2019ko urtarrilaren 3ra arte.

Convocatoria a las entidades para presentar proyectos de cooperación al programa Juventud Vasca Cooperante en 2019.  Plazo abierto hasta el 3 de enero de 2019.

 

Gazteen Euskal Behatokiak gauzatu dituen ikerketak eta argitalpenak 2018an.

Investigaciones y publicaciones que ha realizado el OVJ en el 2018.

Auzolandegiak programa 2019, deialdia entitateentzat. Proiektuak aurkezteko epea abenduaren 26ra arte.

Programa AuzolandegiakConvocatoria 2019 para entidades. Abierto el plazo de presentación de solicitudes hasta el 26 de diciembre.

 

Gabonak 2018

Zorionak eta urte berri on! Gazteen Euskal Behatokiak urte berri zoriontsua opa dizue. 

El Observatorio Vasco de la Juventud os desea un feliz año nuevo 2019.

 
 
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
 

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politika Saileko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010Vitoria-Gasteiz) edo gaztebehatokia@euskadi.eus.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Dirección de Servicios. C/ Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz o gaztebehatokia@euskadi.eus

 

 

Azken eguneratzea: 2018/12/18