Gazte.doc - Gazteen Euskal Behatokiaren buletin elektronikoa - Observatorio Vasco de la Juventud

Argitalpen-data: 

  Gazteen Euskal Behatokiko buletina | El boletín del Observatorio Vasco de la Juventud | Junio 2023ko ekaina  
 

Azken berriak | Últimas novedades

Agenda 2030 eta Garapen Jasangarrirako Helburuen inguruko ikastaroa

Agenda 2030 eta Garapen Jasangarrirako Helburuen inguruko ikastaroa

Ikastaroa Bilbon, urriaren 4an, 11an eta 18an eta Donostian urriaren 23an, 30ean eta azaroaren 6an emango da eta izena emateko epea ekainaren 22tik 30era izango da. 'Baina 2030 Agenda gazteei dagokie?' ikastaroan azalduko dizute zergatik.

Curso sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El curso se impartirá en Bilbao los días 4, 11 y 18 de octubre y en Donostia los días 23, 30 de octubre y 6 de noviembre. El plazo de inscripción será del 22 al 30 de junio. 'Pero… ¿la Agenda 2030 atañe a la juventud?' en el curso te explicarán porque sí.

Txostena: Gazteak, emantzipazioa eta etxebizitza-premia Euskadi

Txostena: Gazteak, emantzipazioa eta etxebizitza-premia Euskadin

Txosten honen helburua Euskadiko gazteen egoera orokorraren ikuspegia eskaintzea da, emantzipazioari dagokionez eta, zehazkiago, emantzipatu gabeko gazteen etxebizitza-premiari dagokionez. 

Informe: Juventud, emancipación y necesidad de vivienda en Euskadi 2021

El objetivo de este informe es ofrecer un panorama general de la situación de la juventud de Euskadi en relación con la emancipación y, más concretamente, de la necesidad de vivienda de la juventud no emancipada. 

Gazte Panela. Parte hartu!

Gazte Panela. Parte hartu!

Aspalditik ari gara gazteen panel bat diseinatzen, eta parte hartzera gonbidatu nahi zaitugu. Gazteen arazoei eta beharrei buruz duzun iritzia oso garrantzitsua da guretzat. Paneleko kide izate hutsagatik, hilero hiru opariren zozketan sartuko zara. 

Gazte Panela. ¡Participa!

Desde hace un tiempo, estamos trabajando en el diseño de un panel de jóvenes y queremos invitarte a participar. Tu opinión sobre los problemas y necesidades de la juventud es muy importante. Por el simple hecho de formar parte del panel, entrarás en el sorteo mensual de tres regalos. 

 

Laburrak | Breves

Mugikortasun eta elkartrukerako jarduerak garatzeko diru-laguntzak

Gazte-taldeen arteko mugikortasuna eta elkartrukerako jarduerak garatzeko dirulaguntzak 2023an. Eskaerak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, uztailaren 14ra arte.

Subvenciones para el desarrollo de actividades dirigidas a la movilidad o al intercambio juvenil en el 2023. El plazo de presentación de solicitudes será de un meshasta el 14 de julio.

Hauteskundeak

Euskadiko gazteen heren bat baino gehixeago (% 37) interesatuta zegoen maiatzaren 28an izan ziren udaletarako eta batzar nagusietarako hauteskundeetan.

Algo más de un tercio de la juventud de Euskadi (37 %) estaba interesada en las elecciones municipales y a Juntas Generales del 28 de mayo.

Plastikoek sortzen duten kutsadura

Ekainak 5, Ingurumenaren Munduko Eguna. 2023an egun honen leloa plastikoek sortzen duten kutsadurarekin lotuta dago.

5 de junio, Día Mundial del Medio AmbienteEn 2023 este día se centra en el tema de la contaminación por plásticos.

Maiatzaren 17an Homofobia, Transfobia eta Bifobiaren Kontrako Nazioarteko Egun

Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 13,8 diskriminatuta sentitu da noizbait bere orientazio sexualagatik edo bere identitate sexualagatik.

El 13,8 % de la juventud de Euskadi de 15 a 29 años se ha sentido discriminado por su orientación sexual o su identidad sexual.

Jeitsi egin da bere gurasoak gaztetan baino hobeto bizi direla uste duten gazteen kopurua

Jeitsi egin da bere gurasoak gaztetan baino hobeto bizi direla uste duten gazteen kopurua.

Desciende el número de jóvenes que creen que están en mejor situación que sus progenitores cuando tenían su edad.

Elkarrizketarako eta Garapenerako Kultur Aniztasunaren Munduko Eguna

Maiatzak 21, Elkarrizketarako eta Garapenerako Kultur Aniztasunaren Munduko Eguna. Euskadiko gazteek atzerriko immigrazioari buruz duten pertzepzioa.

21 de mayo, Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Datos relativos a la percepción en relación a la inmigración extranjera de la juventud de Euskadi.

Desberdintasunak murriztea Garapen Jasangarrirako Helburuen 2030 Agendaren 10. helburua da

Euskadiko 18 eta 29 urte bitarteko pertsonen % 60k uste du eskubide- eta aukera-desberdintasunak daudela helduen eta gazteen artean.  

El 60 % de las personas de 18 a 29 años de Euskadi cree que hay desigualdades de derechos y oportunidades entre las personas adultas y las jóvenes. 

Gazteria arloan egitarauak eta jarduerak garatzeko dirulaguntzak

2023an gazteria arloan egitarauak eta jarduerak garatzeko dirulaguntzak aurkezteko deialdia. Eskaerak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, uztailaren 6ra arte.

Subvenciones para el desarrollo en el año 2023 de programas y actividades en el ámbito de la juventud. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, hasta el 6 de julio.

Familiaren Nazioarteko Eguna

2023an Familien Nazioarteko Egunak arreta jartzen du aldaketa demografikoaren megatendentzian eta horrek familietan duen eraginean. 

El Día Internacional de las Familias se centra en 2023 en la megatendencia del cambio demográfico y su impacto en las familias.

2023ko maiatzeko liburuak

Behatokiko dokumentazio zentroan 2023ko maiatzean gehitutako liburuak. Liburu hauek kontsultan edo maileguan har ditzakezue gure zentroan edo eskatu liburutegien arteko maileguan zuen liburutegian.

Selección de libros incorporados en mayo de 2023 al fondo del Centro de Documentación del OVJ. Los podéis consultar y tomar en préstamo en nuestro centro o solicitarlos en préstamo interbibliotecario desde vuestra biblioteca.

Europe Day

Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazteen erdiak interesa du Europar Batasunarekin lotutako gaietan
(% 51,9). 

La mitad de la juventud de Euskadi de 15 a 29 años está interesada en las cuestiones relacionadas con la Unión Europea (51,9 %).

2023ko maiatzeko laburpenak eta dokumentuak online

Behatokiko dokumentazio zentroan 2023ko maiatzean bildutako dokumentuak online eta nabarmendutako artikuluak.

Selección de documentos online y artículos destacados en mayo del Centro de Documentación del OVJ

 
  Buletinaren harpidedun izan nahi duzu? | Ez duzu buletina gehiagotan jaso nahi?
¿Quieres suscribirte a este boletín? | ¿Quieres dejar de recibir este boletín?
Gazteen Euskal Behatokiaren logoa

Eskabide hau bidaltzerakoan zure baimena ematen ari zara zure datuak gazteriaren munduarekin zerikusia duten pertsona eta erakundeen fitxategi automatizatu batean sartzeko. Datu horiek Gazteria Zuzendaritzak erabiliko ditu argitalpenen eta informazioaren hedapenerako eta gazteria-politikekin zerikusia duten gaietarako. Era berean, baimena ematen ari zara zure datuak Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari behin lagatzeko, Gazteria Zuzendaritzaren argitalpenak igor diezazkizun. Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez zeure datuak nahi duzunean ikusi, zuzendu edo ezabatu ahal izango dituzu, bai eta fitxategian ez sartzeko eskatu ere. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako LEHENDAKARITZAko Zerbitzu Zuzendaritzari jakinarazi beharko diozu (Nafarroa kalea, 2 - 01007 Vitoria-Gazteiz) edo gaztebehatokia@euskadi.eus.

Al enviar este formulario aceptas expresamente que tus datos personales se incluyan en un fichero automatizado de personas y entidades relacionadas con el mundo de la juventud. La Dirección de Juventud utilizará estos datos para la difusión de publicaciones y de información de interés relacionada con las políticas de juventud. Consientes, asimismo, la cesión puntual de datos al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco para el envío de publicaciones de la Dirección de Juventud. En cumplimiento de lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, se te informa que en cualquier momento, si lo deseas, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos comunicándolo a la siguiente dirección: GOBIERNO VASCO, PRESIDENCIA, Dirección de Servicios (Calle Nafarroa, 2 - 01007 Vitoria-Gasteiz) o gaztebehatokia@euskadi.eus